JUPOV 2023 – podnikavosť mladých/rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship/busines – Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

Cvičné firmy Herbarium s. r. o., c.f. a CK Oraving s. r. o., c.f. si overili svoje podnikateľské zručnosti v súťaži Skills Slovakia JUPOV 2023 – Juniorské podnikateľské vzdelávanie. Celkovo bolo zapojených  36 cvičných firiem zo Slovenska. Cvičná firma Herbarium s. r. o., c.f., obsadila 7. miesto – Absolútny víťaz JUPOV a v čiastkových súťažiach získala:

4. miesto – Najlepší Instagram post  

4. miesto – Najlepšia prezentácia

6. miesto – Najlepšia webová stránka s E-shopom.

Ďakujeme žiakom a pani Pukáčovej za reprezentáciu.