Lidice pre 21. storočie

Gymnázium Varšavská, Žilina

Naše gymnázium sa už niekoľko rokov zapája do medzinárodnej vedomostnej súťaže Lidice pre 21. storočie. Jej organizátorom je Pamätník Lidice, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Uskutočnil sa už 17. ročník tejto vedomostnej súťaže. Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzali minister kultúry ČR, minister obrany ČR a minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Tento rok je o to významnejší, že si v júni 2022 pripomenieme 80. výročie vypálenia tejto stredočeskej obce a zavraždenia 192 mužov, 60 žien a 88 detí ako odvety za úspešný atentát na Reinharda Heydricha, ktorý uskutočnili Jozef Gabčík a Jan Kubiš.

Medzi ocenenými finalistami súťaže bolo aj 6 študentov GVARZY: Lucia Galambošová, Eva Koštiaľová, Agáta Maliarová, Denisa Michnáčová, Sabína Šarlayová, Michal Šustek. Mali možnosť zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo 19. mája v Mestskom divadle v Kladne. Zároveň škola získala 3. miesto ako najaktívnejšia škola, zapojená do súťaže. Medzi významnými hosťami boli prítomní Pavel Horešovský a Jiří Pitín (lidické deti).  Mali sme tiež možnosť navštíviť pietne miesto Pamätníka Lidice,  kde sa do roku 1942 nachádzali  pôvodné Lidice, pozrieť si miesta, kde kedysi stál kostol sv. Martina, škola  ako aj pamätník, venovaný  zavraždeným lidickým deťom sochárky  Marie Uchytilovej.

Ďakujeme organizátorom za výborne zorganizovanú akciu a možnosť sa jej zúčastniť.

PhDr. Alica Virdzeková