Maséri zo SZŠ Liptovský Mikuláš úspešní na medzinárodnej súťaži ZLATÝ MASÉR

Dňa 19. 10. 2023 sa žiaci 3. ročníka odboru masér  – Sandra Bystričanová, Benjamín Čanaky, Lukáš Sokol, Denis Poliak a Viktória Pavlíková zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl v masérskych vedomostiach „Zlatý masér 2023“ v Klimkoviciach. Organizátorom súťaže je Stredné odborné učilište DAKOL, s.r.o v spolupráci s generálnym partnerom Sanatória Klimkovice. Tejto prehliadky masérskeho umenia žiakov sa zúčastnilo 15 škôl zo Slovenska a Českej republiky. Napriek tomu, že konkurencia bola veľká a veľmi dobre pripravená, sa našim žiakom darilo na výbornú.  V kategórii Kreative obsadili nádherné 1. miesto. Žiaci si tak okrem diplomu a vecných cien odniesli neoceniteľné skúsenosti, načerpali inšpiráciu a získali množstvo zážitkov.

Žiakom, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením Mgr. Radky Jiráskovej a Mgr. Martiny Zárubovej, patrí veľké poďakovanie za odhodlanie súťažiť, svedomitú a samozrejme, za perfektný výkon a predvedenie naučených zostáv športovej masáže. Za výbornú reprezentáciu školy  ďakujeme a samozrejme k nádhernému umiestneniu blahoželáme.

                                                                        Mgr. Jirásková Radka,   Mgr. Zárubová Martina