Murári SOŠ stavebnej v Žiline úspešní – postup na celoštátne kolo SKILLS

V dňoch 28. – 30. marca 2023 sa na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre uskutočnil už 28. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár – MURÁR 2023. Vyhlasovateľom súťaže je Nitriansky samosprávny kraj.

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 1. – 3. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá, z  každej školy jedno súťažné družstvo. Teoretická časť sa realizovala formou testu. Úlohou praktickej časti súťaže bolo zhotoviť fragment muriva z tvaroviek POROTHERM a YTONG na lepiacu maltu podľa výkresovej dokumentácie a zhotoviť vnútornú omietku MVR UNI.

Našu školu reprezentovali žiaci II.G triedy učebného odboru murár – David Krasňan a Marek Michal Vražel pod vedením majstra odbornej výchovy Petra Ďuriša.

V silnej konkurencii 12 – tich súťažných družstiev naši žiaci získali krásne druhé miesto a musíme ich pochváliť za vynikajúcu reprezentáciu školy, pretože dokázali zúročiť svoje vedomosti a zručnosti. Získané skúsenosti im určite pomôžu v ich ďalšom profesijnom raste.

Veľkým úspechom je, že postupujú na 7. ročník celoštátneho kola SKILLS SLOVAKIA – MURÁR, ktoré sa uskutoční na pôde SOŠ stavebnej v Nitre na konci apríla 2023.

Budeme našim chlapcom držať palce!