Na známosť sa dáva, že Spojená škola v Ružomberku Máj stavia!

Po dlhej dobe online vyučovania sa žiaci Spojenej školy pod vedením p. uč. Pečkovej a p. uč. Esteves rozhodli usporiadať udalosť pre celú školu. Tí, ktorí nosia folklór hlboko v srdci sa stretli, dali hlavy dokopy a dňa 29. 4. 2022 postavili Máj. Okrem programu plného piesní a tanca sa žiačky predviedli v nádherných krojoch z Liptovských Revúc, Liptovských Sliačov, Likavky a Liptovskej Lúžnej. Stavanie Mája sa na našej škole uskutočnilo po prvý krát a už teraz určite vieme, že v tejto ľudovej tradícii budeme pokračovať. Srdečne ďakujeme všetkým mladým dievkam a junákom, ktorí nám ukázali, že ľudové zvyky stále žijú medzi nami.

PaedDr. Ľ. Pečková