Netradičné vyučovanie na OA DMJ  Čadca

20. október 2023 bol na našej škole neobyčajným dňom. Dňom plným aktivít a zaujímavých hostí z rôznych kútov Slovenska. Spoločným úsilím sa nám podarilo zorganizovať 2. ročník Dňa Zelenej školy. Téma oproti minulému roku bola však iná. To, čo spájalo väčšinu našich hostí, bol módny priemysel vnímaný z rôznych aspektov. Názov tematického dňa teda znel Tiene v raji módy.

Túto tému prišlo žiakom i učiteľom priblížiť množstvo zaujímavých ľudí z organizácií ako  Be Lenka, NOSENE.sk, Dorka Bags, Severanka, Planet Lower, Diecézna charita Žilina, KERIC, takisto študentka Univerzity Tomáša Baťu Tamara  Koperová, Martin Švancár. Workshopy pre žiakov si pripravili aj naše kolegyne – PaedDr. Zuzana Mináriková, Mgr. Lucia Badžgoňová, Mgr. Kristína Bednárová, Ing. Lenka Juračková a Ing. Erika Padychová. Aktivity pre žiakov prezentovalo aj kolégium Zelenej školy (dievčatá zo 4. A triedy).

Mali sme tu aj relaxačný program Pilates – Petra Riedel.  Veľkej popularite sa tešila SWAP móda. Super zážitkom bolo vidieť Mgr. Zuzanu Bočkovú, ako pre žiakov pečie lahodné lievance, pri ktorých jej asistovala mamina, PhDr. Alena Škrobánková.

Bohatý program bol zakomponovaný do 4 hodinových blokov.  Žiaci si mohli vybrať cez edupage zo všetkých okruhov 4 témy, ktoré pokladali za zaujímavé a prínosné. Okrem prednášok si mohli  vymaľovať vlastnú tašku, vyrobiť prsteň, či gumičku do vlasov. Zrelaxovať sa mohli v telocvični pri pilates. Cez prestávku sa ponúknuť ovocím, keksíkom, lievancami, či šálkou čaju.

Atmosféru tohto nevšedného dňa umocnila aj návšteva županky ŽSK, pani Eriky Jurinovej v sprievode Mgr. Jany Borákovej. Obom sa toto podujatie neobyčajne páčilo.

Nesmieme opomenúť i našich sponzorov, ktorí nám pomohli s prípravou dňa –  pán Milan Delinčák – veľkoobchod Bukov, COOP Jednota,  reštaurácia Luna Čadca, Tradície Kysúc –  Oščadnica, Modamix Čadca, firma HD – drill, i rodičom. Srdečne vďaka za pomoc.

Tento deň bol výnimočný aj tým, že sme sa všetci zomkli, žiaci i učitelia. Výsledkom bol  príjemný, inak odučený deň.

Autor: Mgr. M. Kubalová, Mgr. L. Badžgoňová, PaedDr. Z. Staníková