Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne úspešná v celoslovenskej súťaži „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2023“

Úrad vlády SR vyhlásil 11. ročník súťaže „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2023“. Súťaž bola určená študentom stredných a vysokých škôl Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je originálnou a pre študentov atraktívnou formou zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a po absolvovaní školského kola, ktorého sa zúčastnilo 64 videospotov,  najlepšie videospoty postúpili do celoslovenského kola.

Žiaci školy dokázali svoju originalitu, šikovnosť, tvorivosť a veľkú dávku talentu a schopností. V rámci národného kola získali významné umiestnenia:

2. miesto  –  Andrej Hlbočan, I. B,

3. miesto  – Radko Krivda – I. A, Alexandra Hanková – II. A  a Timotej Greguška – II. B trieda.

Porota udelila aj Cenu publika, ktorú získala Nina Kohárová z I. A triedy.

Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Úradu vlády a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Všetci študenti si 10. novembra  2023 z rúk pána Petra Maleca z Úradu vlády Slovenskej republiky prevzali diplomy a vecné ceny. Na slávnostnom odovzdávaní diplomov a cien sa zúčastnila aj pani riaditeľka a pani Andrisová, pod vedením ktorej žiaci pracovali.

Úspešným žiakom ďakujeme za skvelú prezentáciu školy.

Spracovala: Ing. V. Janotíková