Oblastné kolo – súťaže Silná ruka stredoškolákov 2022 na Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne

Dňa 8. 4. 2022 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo stredoslovenské oblastné kolo súťaže Silnej ruky stredoškolákov. Čestným hosťom a zároveň aj hlavným rozhodcom tejto súťaže bola naša odchovankyňa Barbora Bajčiová – aktuálna majsterka sveta
v pretláčaní rukou. Podujatia sa zúčastnilo takmer 80 súťažiacich zo stredných škôl
v Stredoslovenskom kraji. V silnej konkurencii sa nestratili ani naši zástupcovia. Pekné výsledky dosiahli dievčatá Martina Jurigová skončila na 6. mieste, Lýdia Kňazúrová
na 4. mieste a najväčšie očakávania naplnila Patrícia Kšenzuláková, ktorá si svojim výborným výkonom vybojovala 1. miesto. Svojimi výkonmi si vybojovali postup
do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Našim reprezentantom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom finále!