Odborné exkurzie SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Odborné exkurzie sú neodmysliteľnou súčasťou moderného edukačného procesu. Technológie sa každým dňom zdokonaľujú, hľadajú sa nové možnosti materiálov, inžinieri pracujú na vývoji nových procesov. Školstvo musí na nové trendy v jednotlivých odvetviach hospodárstva reagovať aktualizáciou vzdelávacích programov. Teoretické vyučovanie odborných predmetov sa preto snažíme spestrovať zážitkovým vyučovaním, k metódam ktorého patria aj exkurzie.

            Počas prvého štvrťroka školského roku 2023/2024 sa uskutočnili odborné exkurzie pre viaceré učebné a študijné odbory našej školy.

Napríklad operátori stavebnej výroby navštívili Technický a skúšobný ústav stavebný v Žiline. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o druhoch betónov a skúškach, ktoré sa s týmto stavebným materiálom vykonávajú.

Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby a žiaci učebného odboru stolár si prezreli závod na výrobu drevotrieskových dosiek, impregnácie a piliarsku výrobu Kronospan  Zvolen.

Študenti odboru drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve sa zúčastnili návštevy firmy Fibra Šahy, ktorá vyrába preglejky, anatomicky tvarované sedadlá do dopravných prostriedkov a najviac ich zaujala technológia výroby lúpaných dýh.

Odborné exkurzie spájajú teoretické vyučovanie s problematikou praxe pri návštevách rôznych výrobných prevádzok. Exkurzia je pre školy príležitosťou „byť tam“, teda na miestach, kde prebiehajú reálne technologické postupy a  zabezpečiť tak jednu zo základných podmienok zmysluplného učenia – priamu skúsenosť.

Napísala: Ing. arch. Beáta Kontrišová