Odborné školenie a prezentácia HENCO 2022 v SOŠ stavebnej Žilina

Po jesenných prázdninách, SOŠ stavebná v Žiline v utorok 2. novembra 2022 zahájili sériu odborných školení a prezentácií v novej kongresovej miestnosti v areáli dielní praktického vyučovania. Táto naša nová kongresová miestnosť je súčasťou novootvoreného komplexu dielní určených pre drevárske odbory, ktorý sme otvorili počas 12. ročníka súťaže Mladý stavbár 12. októbra 2022.

Prvé odborné školenie sme uskutočnili  pre končiace ročníky študijných odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení  a technik energetických zariadení budov. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Henco, ktorú prišiel prezentovať obchodný zástupca Branislav Ondruš. Táto firma má 30 ročnú tradíciu ako dodávateľ sanitárnej a kúrenárskej techniky a systémov podlahového vykurovania.

Vo svojej prezentácií postupne predstavil spoločnosť. Zameral sa na viacvrstvové rúrky tzv. plastohliník, vo výrobe ktorého patria medzi špičku, pretože ponúkajú tieto rúrky až do DN 90. Žiaci sa dozvedeli viac o materiáloch, fitingoch o výrobe viacvrstvových rúrok PE-Xc -AL – PE-Xc. Rúrka má 100 % kyslíkovú bariéru a označenie Xc znamená, že je sieťovaná fyzikálnym pôsobením – ožiarením elektrónovým lúčom až 4 000 000 V.

Na záver si žiaci mohli vyskúšať aj náradie na spájanie rúrok lisovaním typ TH, ohýbanie rúr, kalibrovanie či strihanie. Vyskúšali si aj vychytávku – nástroj na vyrovnávanie rúrok, ktoré sú vo zvitkoch.

Spoločne sme sa naučili a vyskúšali si zasa niečo nové v ich profesii. Ďakujeme za peknú odbornú prezentáciu, firma HENCO nám poskytla materiál pre rozvody vody aj na medzinárodnej súťaži Mladý stavbár 2022.