Odovzdanie mimoriadnych cien súťaže Naša nedávna minulosť

Pandémia nás poriadne potrápila a protipandemické opatrenia znemožnili víťazom súťaže Naša nedávna minulosť prevziať si v novembri 2021 ceny, kedy boli zverejnené mená víťazov. Témou súťaže bola Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony. OZ Klub 89 zabezpečilo slávnostné odovzdávanie mimoriadnych a hlavných cien v júni 2022.  Cenu Ústavu pamäti národa z rúk predsedu správnej rady ÚPN si prevzala Lucia Galambošová zo septimy B. Cenu Konfederácie politických väzňov Slovenska odovzdal jej predseda Peter Sandtner Terézii Brišovej z kvinty B. Študentky mali možnosť navštíviť archív ÚPN, pozrieť si archívne dokumenty a zoznámiť sa s jeho činnosťou.

Hlavné ceny v kategórii literárna tvorba-dokument a literárna tvorba- voľná tvorba venoval a odovzdával veľvyslanec ČR v SR. Dňa 8. 6. 2022 sme boli pozvaní na české veľvyslanectvo v Bratislave, spolu s predsedníčkou OZ Klub 89 Janou Kotovou a odbornou garantkou súťaže Katarínou Csabayovou.

Na veľvyslanectve ČR sme sa stretli s pánom veľvyslancom Tomášom Tuhým a pani Zuzanou Markovou, tajomníčkou veľvyslanca. Nebolo to prvé stretnutie, v roku 2020 získali hlavnú cenu v súťaži tiež naše študentky Barbora Horehájová a Tatiana Drevená, ktoré boli pozvané do Prahy a mali možnosť navštíviť viaceré pamiatky priamo s pánom veľvyslancom.

 Po priateľskom rozhovore pán veľvyslanec odovzdal hlavné ceny súťaže Lukášovi Vislockému  (oktáva A)  a Martinovi Dingovi ( septima A).

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

PhDr. Alica Virdzeková