OLYMPIÁDA O VEREJNEJ SPRÁVE

Žiaci zo 4. A na Gymnáziu na Veľkej okružnej v Žiline – Peter Havlík, Marek Roman, Jakub Sirovatka a Stanislav Slivoň postúpili do semifinálového kola OLYMPIÁDY O VEREJNEJ SPRÁVE, ktoré sa konalo 21.11.2023 v Kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja.
Zámerom tejto vedomostnej súťaže je dostať do povedomia žiakov stredných škôl na Slovensku problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu. Zvýšiť povedomie o existencii a prínose územnej samosprávy – miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku pre spoločnosť. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade rozšíriť poznatky žiakov stredných škôl o fungovaní štátnej správy a podnietiť záujem o verejné dianie na štátnej, miestnej a regionálnej úrovni.