Online prednáška “Budovanie kultúry a klímy školy”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Trnavskou univerzitou v Trnave, Fórom proaktívnych škôl, o. z. a Školským networkom, o. z.

si Vás dovoľujú pozvať na online prednášku ” Budovanie kultúry a klímy školy”, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Odbornú prednášku na tému ” Budovanie kultúry a klímy školy”, môžete sledovať cez youtube (s možnosťou zasielania otázok).

Termín online prednášky: 12.5.2021

Link na prednášku:  https://youtu.be/pKkPhlrU-js