Podpora robotiky na SOŠE Liptovský Hrádok

Vďaka grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja „Talentovaná mládež“ mohol byť na našej škole zrealizovaný projekt „Podpora robotiky na SOŠE Liptovský Hrádok“.

Projekt mal v prvom rade pomôcť zlepšiť vedomosti a najmä zručnosti našich dvoch žiakov, ktorí úspešne reprezentujú školu na viacerých súťažiach zameraných na robotiku. Dôkazom ich nadania pre robotiku je aj získanie 1. miesta v  celoslovenskej súťaži Robocup v kategórii Rescue Maze. Aby sa mohli zapojiť aj do iných kategórií, alebo ďalších súťaží, potrebovali vhodný hardvér. Tým bolo robotické rameno Elephant Robotics MyCobot-6 DOF s adaptívnym chápadlom v hodnote 923,22 €.

Rameno umožňuje precvičovanie rôznych druhov pohybu, čo doteraz v príprave žiakov nebolo možné. Tiež slúži ako motivácia pre zapojenie ďalších žiakov do súťaží a krúžku robotiky. S úspechom bolo predvedené žiakom základných škôl počas akcií Code Week-u na našej škole – spolu s ďalšími robotmi.

Verím, že robotika na našej škole má budúcnosť, a že aj vďaka tomuto projektu budeme môcť dosiahnuť ďalšie úspechy a pripraviť našich žiakov tak, aby vyhoveli požiadavkám trhu práce.

                                     

Ing. Milan Daniš

riaditeľ SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku

V Liptovskom Hrádku, 13.11.2023