Kategória: Grantové programy

Podaj mi ruku

Spojenú školu zo Žiliny- Bytčice a Strednú odbornú školu podnikania zo Žiliny čakajú od septembra 2024 veľké zmeny formou zlúčenia.Zlúčením týchto škôl vznikne Stredná odborná škola podnikania a služieb.Vďaka grantu ŽSK „Podaj mi ruku“ sa žiaci a učitelia oboch škôl začali navzájom spoznávať.ŽSK ďakujeme za finančnú podporu.Jedna z aktivít tohto grantu bol priateľský turnaj vo […]

Čítaj viac

Drevený 3D domček vyrobený pomocou lasera

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa úspešne zapojila do projektu Nadácie Orange pre podporu vzdelávania. Získala tak financie na nákup softvérového vybavenia, upgrade softvéru Woodwork for Inventor a na doplnenie lasera nožovým roštom 700×500 mm, ktorý zabezpečí plynulejší odvod spalín, vzniknutých pri rezaní laserom. Študenti 2. ročníka študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo manažment […]

Čítaj viac

Voice Of the Young AGE – VOYAGE

Národná agentúra programu Erasmus+ udelila našej škole grant na projekt Voice Of the Young AGE – VOYAGE v rámci Kľúčovej akcie 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Projekt trvá 18 mesiacov. Jeho realizácia začala 28. 08. 2023 a končí 27. 02. 2025. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zručností, ktorými sa mladí zapájajú do občianskeho života spoločnosti, ako […]

Čítaj viac

2. A trieda Obchodnej akadémie v Martine sa stala slovenským víťazom iniciatívy S.A.V.E. Ambasádori a v medzinárodnom finále získali 2. miesto

Žiaci 2. A triedy Obchodnej akadémie v Martine sa pridali k výzve medzinárodnej iniciatívy S.A.V.E. Ambasádori. Tento projekt je organizovaný ISBD, Múzeom sporenia (Museum of Saving) v talianskom Turíne, Európskou investičnou bankou s podporou medzinárodnej platformy FLITIN, skupiny Intesa Sanpaolo. S.A.V.E. Ambasádori je špeciálna iniciatíva zameraná na žiakov stredných škôl. Jej zámerom je ukázať mladým ľuďom ako vedome využívať […]

Čítaj viac

Európske certifikáty kvality 2023 eTwinning

V minulom školskom roku sa Gymnázium Varšavská a jej žiaci zapojili projektov eTwinning. V rámci eTwinning platformy sa žiaci vtedajšej kvarty A pod vedením Mgr. Žilkovej rozhodli pracovať v medzinárodnom projekte „Write your own (publications) s partnermi z Chorvátska a Turecka. V januári 2024 boli udelené európske certifikáty kvality (EQL) za rok 2023. Ocenené boli tie projekty, ktorým boli udelené národné certifikáty kvality (NQL) […]

Čítaj viac

Obchodná akadémia Dolný Kubín – Deň v Európskom parlamente v Štrasburgu

Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre mladých ľudí zažiť európsku spoluprácu. Študenti stredných škôl zo všetkých 27 členských krajín EÚ, kandidátskych krajín aj bývalých členských krajín, majú možnosť stať sa na jeden deň poslancami Európskeho parlamentu. Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, spolu so svojimi sprevádzajúcimi učiteľmi, túto možnosť dostali 30. januára 2024. Témou prvého zasadnutia […]

Čítaj viac

Dar materskej škole od žiakov SOŠ stavebnej v Žiline

Žiaci SOŠ stavebnej Tulipánová 2 v Žiline sa pravidelne zúčastňujú zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+. Tento program má za cieľ podporiť nadnárodnú mobilitu žiakov stredných odborných škôl  na získanie, zvýšenie a rozšírenie pracovných a odborných spôsobilostí, zručností a kompetencií v ich odbore.  Zároveň mobilita je skvelou príležitosťou stať sa kultúrne uvedomelým občanom EU. Počas pobytu si žiaci skĺbia teoretické vedomosti […]

Čítaj viac

Otvorenie klubovne – študovne

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Fungovanie školského parlamentu je základným znakom demokracie a modernizácie školy 21. storočia.  V SOŠ technickej Čadca pracuje školský parlament, na čele s Lukášom Dolečkom a členmi  Lukášom Beliančinom a Samuelom Torčekom. Spoločne sa zapojili do projektu, ktorý bol podporený programom Erasmus a projektom “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov“, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského […]

Čítaj viac

Vianočná akadémia – SOŠ lesnícka, Tvrdošín

22.12.2023 sme si užili spoločne na Vianočnej akadémii aj vďaka finančnej podpore v rámci projektu Posilnenie etického správania a hodnotového vzdelávania v školách . Vianočná akadémia, to nie je len jeden deň. Na sviatky sme sa pripravovali snáď celý mesiac. Akciou Dobrý anjel, návštevou Mikuláša v centrách sociálnych služieb a medzi staršími ľuďmi, prednáškami a besedami na triednických hodinách, koledovaním, […]

Čítaj viac

Ukončenie Erasmus+ projektu EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ – Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline

Jeseň 2023 priniesla ukončenie dlhodobého Erasmus+ projektu – projektu ESFS (European Students for Sustainability / Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790), v rámci ktorého spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej Parmy, gréckeho ostrova Kos, španielskeho Cambrils a tím Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline. Výsledkom spolupráce je okrem vzniknutej siete študentov, ktorí sú vzdelanejší […]

Čítaj viac