Pozvánka na 2. ročník fotografickej súťaže pre stredné školy v Žilinskom kraji

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení 2. ročníka fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie” s témou „Ovzdušie v objektíve“. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je ľudskou činnosťou veľmi ovplyvniteľná a nie je samozrejmosťou. Je výzvou pre študentov, ktorí majú záujem  prepojiť svoje vedomosti a poznatky s fotografovaním.

Termín súťaže: 20.12. 2022 do 10.02. 2023

Viac informácií:

• do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl na území Žilinského kraja, podmienkou je aby fotografie boli nasnímané na území Žilinského kraja,

• do súťaže sa prihlasujú súťažiaci na základe elektronickej prihlášky v podobe linku,

• fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,

• do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a aj naskenované fotografie z kinofilmu,

• fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 6 Mpx, odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie do 3600 pixelov a veľkosť do 8 MB, optimálne rozlíšenie 300 DPI,

• fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie,

• do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie,

• zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže,

Do súťaže sa môžete prihlásiť na:  https://lnk.sk/fxdf 

Fotky posielajte na: ovzdusie@zilinskazupa.sk

Bližšie informácie, podmienky a pravidlá súťaže: https://lnk.sk/jro2   

kontakt:

Mgr. Ivana Fiťmová manažérka kvality ovzdušia

e-mail: Ivana.Fitmova@zilinskazupa.sk
telefón: +421 41 5032 303, +421 940 994 571
www.zilinskazupa.sk | www.populair.sk

Výsledky súťaže nájdete v linku tu:

https://www.zilinskazupa.sk/files/0_2023/2_februar/24-2.2023/vysledky-2.rocnik-fotograficka-sutaz-lepsi-svet-cistejsie-ovzdusie.pdf