Pozvánka na DOD Gymza

Virtuálny DOD 13. februára 2021
na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
Dňa 13.02.2021 sa spojíme online cez MS TEAMS

Harmonogram Online Dňa otvorených dverí 13.02.2021 sobota:
1. vstup o 10.00 hod.
2. vstup o 11.30 hod.
3. vstup o 13.00 hod.

o 10.00 hod. začína hlavná schôdzka s vedením školy:
o 11.30 hod. riaditeľka školy: Bc.Ing. Jarmila Turoňová, zástupkyne riaditeľky školy: PaedDr. Antónia Bartošová,
o 13.00 hod. PaedDr. Katarína Kitašová
garant DSD programu: PhDr. Zuzana Zajacová
naše žiačky – parťáčky: Ivka, Domča a Lucka

 • predstavíme naše GYMNÁZIUM na Hlinskej 29 v Žiline + ponúkané učebné plány
 • informácie o prijímacích skúškach do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 (kritéria prijatia)
 • pravidlá súťaže Escape room a Gymzaselfie

Pokiaľ by ste chceli klásť otázky, využite online formulár na stránke www. gymza.sk
Po prezentácii môžete otázky klásť aj „z očí do očí“ cez mikrofón zdvihnutím „ruky“

Čo budete k pripojeniu potrebovať?

 • aplikáciu MS TEAMS, cez ktorú u nás bežne prebieha vyučovanie
 • na pevnom počítači si aplikáciu nemusíte inštalovať, môžete využiť verziu priamo v internetovom prehliadači
 • na mobile, či tablete odporúčame stiahnuť aplikáciu vopred.

Ponuka štúdia na GYMZE

Školský rok: 2021/2022
Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Dĺžka štúdia: 4 roky
Počet tried 1. ročníka: 3 triedy
Plánovaný počet žiakov: 84 žiakov

V školskom roku 2021/2022 ponúkame tri typy učebného plánu:

 • štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku
  o určený pre budúcich medikov, farmaceutov, veterinárov, technikov, vedcov, ekonómov či programátorov
 • štúdium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka – DSD program
  o určený pre tých, ktorí chcú získať medzinárodný nemecký certifikát na úrovni C1/B2 – tzv. Sprachdiplom
 • štúdium so všeobecným vzdelávacím gymnaziálnym programom
  o určený pre budúcich právnikov, psychológov, umelcov ale aj tých, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, čím chcú byť

Aké cudzie jazyky môžeš u nás študovať?

ANGLICKÝ, NEMECKÝ, RUSKÝ, FRANCÚZSKY, TALIANSKY JAZYK