Pozvánka na fotografickú súťaž pre stredné školy v Žilinskom kraji

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, si vás dovoľuje informovať o vyhlásení 3. ročníka fotografickej súťaže “Lepší svet- čistejšie ovzdušie” s témou „Hovorme o ovzduší“. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a podnecuje mládež vnímať čisté ovzdušie, ako krehkú súčasť prírody, ktorá je ľudskou činnosťou veľmi ovplyvniteľná a nie je samozrejmosťou. Je výzvou pre študentov, ktorí majú záujem  prepojiť svoje vedomosti a poznatky s fotografovaním.

Termín súťaže: 08.12. 2023 do 12.02. 2024

Viac informácií:

•             do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl na území Žilinského kraja, podmienkou je aby fotografie boli nasnímané na území Žilinského kraja,

•             do súťaže sa prihlasujú súťažiaci na základe elektronickej prihlášky v podobe linku,

•             fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,

•             do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a aj naskenované fotografie z kinofilmu,

•             fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 6 Mpx, odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie do 3600 pixelov a veľkosť do 8 MB, optimálne rozlíšenie 300 DPI,

•             fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie,

•             do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie,

•             zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže,

Do súťaže sa môžete prihlásiť na:  https://lnk.sk/uaey 

Fotky posielajte na: ovzdusie@zilinskazupa.sk

Bližšie informácie, podmienky a pravidlá súťaže:

https://lnk.sk/lwn5