Prijímačky na nečisto

Dátum: 20. apríl 2023

Akcie „Prijímačky na nečisto“ sa zúčastnilo 67 žiakov základných škôl z okresu Martin aj ďalších regiónov Slovenska, ktorí majú záujem študovať na SOŠD v Martine – Priekope.

Pod vedením pedagógov školy si žiaci vyskúšali formu prijímacích skúšok, učitelia vysvetlili úlohy a témy, pri ktorých sa vyskytli problémy a zodpovedali na otázky žiakov a prítomných rodičov.