Prvé miesto žiakov SOŠ stavebnej v Žiline na celoštátnej súťaži z predpisov BOZP

Dňa 8. júna 2023 sa uskutočnil v SOŠ stavebnej v Žiline 48. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz. Pred otvorením súťaže privítal súťažiacich žiakov a prítomných hosťov riaditeľ školy Josef Ilčík a poprial súťažiacim veľa úspechov.  

Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy SR.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami, schválenými Predsedníctvom IOZ, súťaž otvorila Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP z celého Slovenska.

Súťaž prebiehala  online formou v troch okruhoch:

1.      Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP

2.      Testová časť

3.      Praktické simulované situácie

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov v zložení Aneta Kovalíková, Juraj Puchoň zo IV.A triedy a Matúš Hronec z III.A triedy – študijný odbor BOZP.

Naši žiaci podali vyrovnaný tímový výkon a obsadili prvé miesto v súťaži medzi zúčastnenými strednými školami aj víťazstvo medzi stavebnými strednými školami v rámci Slovenska. Stali sa teda celkovými víťazmi. Za tímové víťazstvo dostali športové inteligentné hodinky a poukaz na víkendový pobyt v hoteli Sorea. Okrem toho boli ocenený pohárovými trofejami a diplomami.

Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline obhajovali víťazstvo z  predchádzajúceho ročníka celoštátnej súťaže a podarilo sa im to aj v domácich podmienkach, kde obhajoba víťazstva býva obvykle náročnejšia. Ďakujeme našim žiakom, že dôstojne reprezentovali našu školu a  ŽSK v Žiline.