Prvé miesto žiakov SOŠ stavebnej v Žiline v celoštátnej súťaži z predpisov BOZP

Dňa 5.mája 2022 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 47. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz. Akcia sa konala v hoteli REGIA v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal minister minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak..

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP.

Súťaž prebiehala  online formou v troch okruhoch:

1.      Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP

2.      Testová časť

3.      Praktické simulované situácie

SOŠ stavebnú reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov z III.A triedy, študijný odbor BOZP v zložení – Aneta Kovaliková a Matúš Sány a z II A triedy – Matúš Hronec. Žiaci podali vyrovnaný tímový výkon a obsadili prvé a tretie miesto v súťaži jednotlivcov, pri účasti 42 účastníkov zo 14 stredných škôl, a to im, ako súťažnému tímu, prinieslo celkové víťazstvo medzi zúčastnenými strednými školami aj víťazstvo medzi stavebnými strednými školami.

Celkovou víťazkou sa stala Aneta Kovaliková a tretie miesto obsadil žiak Matúš Hronec. Prvý traja jednotlivci boli ocenený tabletom Za tímové víťazstva dostali športové inteligentné hodinky a poukaz na víkendový pobyt v hoteli Sorea. Okrem toho priniesli pohárové trofeje a diplomy.

Našim žiakom sa podaril husársky kúsok a tak im ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj  učiteľovi Miroslavovi Klučkovi, ktorý ich na súťaž pripravoval.

Ing. Josef Ilčík, PhD., riaditeľ školy