RADA MLÁDEŽE ŽK – ŠKOLENIE ŠKOLSKÝCH PARLAMENTOV V ŽILINE – 2. TURNUS

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 27.-28. novembra  2023 realizovala ôsme vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Žiline. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách :

  • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
  • Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku Žilina
  • Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
  • Stredná zdravotnícka škola, Žilina

Workhshopovo- diskusné stretnutie bolo zamerané na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov. Účastníci poznali aké roly majú v tíme školského parlamentu, ako aktívne počúvať , dávať spätnú väzbu, vyjednávať, slušne riešiť konflikty. Podstatná časť vzdelávania bola venovaná analýze problémov školských parlamentov a ich príčinám. Cieľom a aktivitám, ktoré podporia kvalitu a udržateľnosť školských parlamentov na stredných školách . Vzdelávanie bolo zakončené možnosťou podať si malý projekt, ktorým  podporia viditeľnosť a  poslanie školského parlamentu.

Výzva na podanie žiadosti pre školské parlamenty, ktoré sa zúčastnili vzdelávania je zverejnená TU

Cieľom série  vzdelávacích aktivít, ktoré bude RMŽK realizovať v tomto roku sú nazvané #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

    Ing. Darina Čierniková