CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA – CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ANDREJA RADLINSKÉHO, DOLNÝ KUBÍN

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Organizačná zložka: CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ANDREJA RADLINSKÉHO
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Tel: 0911876026
Mail: radlinskeho@radlinskeho.sk
Web: https://radlinskeho.sk
https://facebook.com/radlinskeho

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia