EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA – EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA

organizačná zložka: EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM JURAJA TRANOVSKÉHO
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.esslm.sk
email: riaditel@esslm.sk
tel.: +421 44 54 72 901, +421 948 525 086

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – osemročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)