GYMNÁZIUM Veľká okružná Žilina

GYMNÁZIUM
Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

web: www.gvoza.sk
email: gvoza@gvoza.sk
tel.: +421 41 562 02 88

O ŠKOLE:

Škola patrí k najstarším v meste. Gymnázium si udržiava dlhoročnú tradíciu tried s rozšíreným vyučovaním matematiky. Študenti dosahujú vynikajúce výsledky na domácich, ako aj zahraničných súťažiach. Škola tiež ponúka kvalitnú prípavu v oblasti ostatných prírodných vied a vyučovanie piatich cudzích jazykov. Hoci gymnázium prešlo mnohými zmenami, jeho poslanie zostáva stále rovnaké – vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, aby sa stali úspešnými a nestratili sa v živote, ani vo svete. Na gymnáziu študovali viaceré osobnosti, z ktorých si zaslúžia pozornosť najmä J. Palárik, D. Tatarka, J. Kostra, J. Frátrik, J. Lenčo, Ľ. Feldek, V. Hložník a mnoho ďalších osobností z radov vedcov, lekárov, umelcov, športovcov a politikov.

VÝHODY:

 • storočná tradícia vyučovania v modernom duchu
 • výhodná lokalita priamo v centre mesta
 • moderné vybavenie školy
 • školská jedáleň, bufet
 • telocvičňa, posilňovňa
 • multifunkčné i workout ihrisko
 • adaptačný týždeň pre 1. ročník
 • široká ponuka jazykov – popri anglickom jazyku ponúkame nemecky, francúzsky, rusky a španielsky
 • zážitkové učenie – exkurzie na Slovensku i v zahraničí
 • ľudskosť a vzájomné porozumenie vo vzťahu učiteľ  a žiak
 • aktivity Žiackej školskej rady – Halloween, Metlobal, vianočná charita a punč, Napíš si svoju valentínku, Dnes učíme my, Suit up day…
 • bohatá projektová činnosť
 • spolupráca s univerzitami

KRÚŽKY:

 • matematický krúžok
 • fyzikálny krúžok
 • dramatický krúžok – Divadlo mladých
 • jazykové krúžky
 • krúžok informatiky
 • športové krúžky

SLOVO UČITEĽA:

„Chcem ťa pripraviť na najlepší štart do života. Budem ťa počúvať a rešpektovať a to isté budem očakávať od teba. Možno sa ti budem zdať prísny, ale vždy budem spravodlivý. Teším sa na tvoje dobré nápady a podporím ich s tým, že ti vytvorím priestor a dám možnosti na sebarealizáciu. Vždy, keď budeš potrebovať radu, môžeš sa na mňa obrátiť. Som presvedčený, že okrem nových vedomostí ťa zaujmú aj odborné besedy, prednášky, exkurzie, tanečný, lyžiarsky, snoubordingový kurz i kurz ochrany života a zdravia. Škola ti ponúkne krúžkové a športové aktivity. Nájdeš u mňa porozumenie a ja sa budem  snažiť, aby si nikdy neoľutoval svoje rozhodnutie prísť študovať na naše gymnázium.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád matematiku a prírodné vedy
– si kreatívny a teší ťa robiť svet naokolo krajším
– túžiš komunikovať v cudzích jazykoch
– táto škola je miestom plným skvelých ľudí, zážitkov, lások a smiechu
– nakoniec pochopíš, že GVOZA je cesta

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Hoci začiatky bývajú náročné, ver tomu, že toto miesto je plné skvelých ľudí, zážitkov, lások, smiechu! A aj keď ti GVOZA vezme učením veľa času, tak ti dá nespočetné množstvo priateľov a nakoniec pochopíš, že GVOZA je cesta.“ (Monika, druhý ročník)