GYMNÁZIUM Veľká okružná Žilina

GYMNÁZIUM
Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

web: www.gvoza.sk
email: gvoza@gvoza.sk
tel.: +421 41 562 02 88, +421 915 968 386
Facebook: https://www.facebook.com/gvozilina/
Instagram: https://www.instagram.com/gvoza.official/

O ŠKOLE:

Škola patrí k najstarším v meste. Gymnázium si udržiava dlhoročnú tradíciu tried s rozšíreným vyučovaním matematiky. Študenti dosahujú vynikajúce výsledky na domácich, ako aj zahraničných súťažiach. Škola tiež ponúka kvalitnú prípravu v oblasti ostatných prírodných vied a vyučovanie piatich cudzích jazykov. Hoci gymnázium prešlo mnohými zmenami, jeho poslanie zostáva stále rovnaké – vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, aby sa stali úspešnými a nestratili sa v živote ani vo svete. Na gymnáziu študovali viaceré osobnosti, z ktorých si zaslúžia pozornosť najmä J. Palárik, D. Tatarka, J. Kostra, J. Frátrik, J. Lenčo, Ľ. Feldek, V. Hložník a mnoho ďalších osobností z radov vedcov, lekárov, umelcov, športovcov a politikov.

VÝHODY:

 • viac ako storočná tradícia vyučovania v modernom duchu
 • výhodná strategická poloha priamo v centre mesta
 • moderné vybavenie školy
 • školská jedáleň
 • oddychové zóny v priestoroch školy
 • telocvičňa, posilňovňa
 • multifunkčné i workout ihrisko
 • adaptačný týždeň pre 1. ročník
 • široká ponuka štúdia jazykov – popri anglickom jazyku ponúkame nemecký, francúzsky, ruský a španielsky
 • zážitkové učenie – exkurzie na Slovensku i v zahraničí
 • ľudskosť a vzájomné porozumenie vo vzťahu učiteľ  a žiak
 • aktivity školského parlamentu – Halloween, metlobal, vianočná charita a punč, napíš si svoju valentínku, dnes učíme my, Suit up day…
 • bohatá projektová činnosť
 • spolupráca s univerzitami
 • opakujúce sa popredné umiestnenia v ratingových hodnoteniach INEKO v rámci SR

KRÚŽKY:

 • dramatický – Divadlo mladých
 • turistický
 • volejbalový

SLOVO UČITEĽA:

„Chcem ťa pripraviť na najlepší štart do života. Budem ťa počúvať a rešpektovať a to isté budem očakávať od teba. Možno sa ti budem zdať prísny, ale vždy budem spravodlivý. Teším sa na tvoje dobré nápady a podporím ich s tým, že ti vytvorím priestor a dám možnosti na sebarealizáciu. Vždy, keď budeš potrebovať radu, môžeš sa na mňa obrátiť. Som presvedčený, že okrem nových vedomostí ťa zaujmú aj odborné besedy, prednášky, exkurzie, tanečný, lyžiarsky, snoubordingový kurz i kurz ochrany života a zdravia. Škola ti ponúkne krúžkové a športové aktivity. Nájdeš u mňa porozumenie a ja sa budem  snažiť, aby si nikdy neoľutoval svoje rozhodnutie prísť študovať na naše gymnázium.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád matematiku a prírodné vedy
– rád sa zúčastňuješ rôznych predmetových olympiád a súťaží s cieľom umiestniť sa na popredných miestach
– túžiš komunikovať v cudzích jazykoch
– rád pomáhaš v rámci dobrovoľníckej činnosti
– máš rád prírodu a ochraňuješ ju
– si kreatívny a teší ťa robiť svet naokolo krajším
– táto škola je miestom plným skvelých ľudí, zážitkov, lások a smiechu
– nakoniec pochopíš, že GVOZA JE CESTA

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„GVOZA si vyberá tých najlepších – to sme vedeli pred tým, než sme sem prišli a prišli sme práve preto, lebo sme boli tí naj. Na začiatku sme boli plní nadšenia a očakávaní, ktoré sa s plynúcimi týždňami pomaly, ale isto napĺňali. GVOZA má výborných učiteľov, ktorí radi pomôžu a vysvetlia. Je to miesto na vycibrenie si vedomostí, rozšírenie obzorov, zdokonaľovanie sa. Je to aj miesto na zábavu, na získavanie nezabudnuteľných spomienok a trvalých priateľstiev. Aj keď sa nám v niektorých momentoch môže zdať, že učivo je náročné a všetko je len strata času, tak aj tieto búrky neistoty vždy prehrmia a my môžeme opäť pokračovať na ceste za poznaním a priateľstvom. Bez GVOZY by sme neboli takí, akí sme teraz, a za to jej ďakujeme.“

(žiačka, 2. ročník)