GYMNÁZIUM Hradná Liptovský Hrádok

GYMNÁZIUM
Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok

web: www.gymnaziumlh.edupage.org
email: skola@gymnaziumlh.sk
tel.: +421 44 522 29 91, +421 911 231 606

O ŠKOLE:

Gymnázium je školou rodinného typu s dlhoročnou tradíciou v regióne a s výbornou dopravnou dostupnosťou. Vyučovanie sa uskutočňuje v moderných jazykových učebniach, v učebniach IKT, v chemickom, biologickom aj fyzikálnom laboratóriu. Zaujímavými exkurziami a podujatiami prepája teoretické poznatky s praxou. Kladie dôraz na individuálny prístup a rozvoj osobností študentov. Poskytuje kvalitnú prípravu pre vstup na vysokú školu.

VÝHODY:

 • kvalitné kariérne poradenstvo
 • dlhodobá úspešnosť prijatia absolventov na VŠ nad 95%
 • zmodernizované učebne
 • telocvičňa s lezeckou stenou
 • posilňovňa
 • školská jedáleň
 • žiacka knižnica
 • klubovňa pre žiakov

KRÚŽKY:

 • English Drama Club – divadlo v ANJ
 • hliadka mladého zdravotníka
 • recitácia, moderovanie, tvorivé písanie
 • fyzikálne a chemické pokusy
 • matematika pre VŠ

SLOVO UČITEĽA:

„Na našom gymnáziu získaš všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, ktoré ti otvorí dvere na ďalšie vysokoškolské štúdium. Ponúkame ti rozšírené vyučovanie anglického jazyka, informatiky, fyziky, občianskej náuky a voliteľné predmety od 2. ročníka. Môžeš si sám vybrať podľa záujmu 3 voliteľné hodiny v 2. ročníku, 8 hodín v 3. ročníku, 14 hodín vo 4. ročníku. Popri štúdiu sa môžeš zapájať do projektovej i dobrovoľníckej činnosti a mnohých zaujímavých aktivít.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– spoznáš správnych ľudí
– sa môžeš profilovať od 2. ročníka prostredníctvom voliteľných predmetov
– ti pomôžeme nájsť správny smer
– ti otvoríme dvere do sveta jazykov, techniky, prírodných aj spoločenských vied
– chceš byť úspešný, splniť si svoje sny a dosiahnuť vysoké ciele

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Dobrú investíciu obyčajne overí čas, nás nesklamala… “