GYMNÁZIUM Š. Moyzesa Ružomberok

GYMNÁZIUM
Š. Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

web: www.gymrk.sk
email: skola@gymrk.sk
tel.: +421 44 432 31 04, +421 44 432 80 65, +421 905 669 014

O ŠKOLE:

S bohatými tradíciami a aktivitami patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku. Školu navštevovali významné osobnosti slovenského kultúrneho a politického života ako A. Bernolák, A. Hlinka, V. Šrobár či L. Nádaši-Jégé. V súčasnosti je strednou školou, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu žiakov pre štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike a v zahraničí

VÝHODY:

  • vybavenie školy
  • spolupráca s Francúzskym inštitútom a Francúzskou alianciou
  • medzinárodný diplom DELF
  • školiace centrum e- Twinningu

KRÚŽKY:

  • biologické rozhľady, mladý prírodovedec
  • fyzika v praxi, krúžok priateľov fyziky
  • chemické rozhľady, praktická chémia,
  • francúzština-Francúzsko…J´adore, konverzácia vo francúzskom jazyku
  • nemecký jazyk
  • stolný tenis, športový, volejbalový

SLOVO UČITEĽA:

„Príď študovať k nám, poskytneme ti kvalitné stredné všeobecné vzdelanie, ktoré je základom pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole a univerzite nielen doma, ale i v zahraničí a následné uplatnenie sa na trhu práce. Výberom voliteľných predmetov si môžeš profilovať štúdium podľa seba. Okrem povinných voliteľných predmetov – slovenského jazyka, dvoch cudzích jazykov a telesnej a športovej výchovy si zvolíš 14 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu podľa záujmu a ďalšej profesijnej orientácie.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa
– potrebuješ čas na rozmyslenie, kam ďalej so štúdiom
– si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale pamätaj, že: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať, a to je základ nielen na vysokej škole, ale aj v živote.“