GYMNÁZIUM Š. Moyzesa Ružomberok

GYMNÁZIUM
Š. Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

web: www.gymrk.edupage.org
email: skola@gymrk.sk
tel.: +421 44 432 31 04, +421 905 669 014

O ŠKOLE:

S bohatými tradíciami a aktivitami patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku. Školu navštevovali významné osobnosti slovenského kultúrneho a politického života. V súčasnosti je strednou školou, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. V posledných dvoch rokoch štúdia sa žiaci profilujú podľa svojich záujmov, vyberajú si cvičenia a semináre podľa toho, v akom štúdiu chcú pokračovať na vysokej škole. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu žiakov na štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike a v zahraničí.

VÝHODY:

 • vlastná školská jedáleň
 • vybavenie školy
 • spolupráca s Francúzskym inštitútom
 • medzinárodný diplom DELF
 • školiace centrum e-Twinningu
 • zapojenie sa do projektov (Erasmus+, DofE, e-Twinning, … )
 • DiGi Hub
 • spolupráca s mestskými športovými klubmi (basketbal, futbal)
 • kultúrne, spoločenské a športové akcie (gymnastický deň, Frankofónna ruža, zacvičme si s Mikulášom …)

KRÚŽKY:

 • chemické rozhľady, praktická chémia,
 • anglického a francúzskeho jazyka
 • športové hry, šport nás baví
 • práca so špičkovým IT vybavením (DiGi Hub)

SLOVO UČITEĽA:

„Príď študovať k nám, poskytneme ti kvalitné stredné všeobecné vzdelanie, ktoré je základom pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole a univerzite nielen doma, ale i v zahraničí a následné uplatnenie sa na trhu práce. Výberom voliteľných predmetov si môžeš profilovať štúdium podľa seba. Okrem povinných voliteľných predmetov – slovenského jazyka, dvoch cudzích jazykov a telesnej a športovej výchovy si zvolíš 14 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu podľa záujmu a ďalšej profesijnej orientácie.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa
– potrebuješ čas na rozmyslenie, kam ďalej so štúdiom
– si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia

–  budeš mať možnosť pracovať so špičkovou IT technikou na vyučovaní a aj poobede (nový DiGi Hub)

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale pamätaj, že: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať, a to je základ nielen pre štúdium na vysokej škole, ale aj v živote.“