GYMNÁZIUM Štefánikova Bytča

GYMNÁZIUM
Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča

web: www.gymbytca.edupage.sk
email: skola@gymbytca.sk
tel: +421 41 552 35 89, +421 948 665 611
Facebook: Gymnázium Bytča

O ŠKOLE:

Štúdium na Gymnáziu v Bytči sa realizuje v štvorročnej a osemročnej forme. Na spoločný všeobecný základ nadväzuje vo vyšších ročníkoch prepracovaný systém voliteľných predmetov, ktorý študentovi umožní širšiu špecializáciu podľa záujmu a budúceho študijného zamerania na vysokej škole.

VÝHODY:

 • sieť odborných učební a multimediálna učebňa
 • telocvičňa s lezeckou stenou, posilňovňou a viacúčelové ihrisko
 • vlastná jedáleň s možnosťou výberu z dvoch jedál
 • relaxačné zóny pre žiakov aj zamestnancov
 • aktívny školský parlament a ústretoví nepedagogickí zamestnanci
 • spolupráca s autoškolou
 • exkurzie do zaujímavých miest Európy, výlety po Slovensku
 • bohatá projektová činnosť a vysoká úspešnosť v súťažiach
 • pozitívna atmosféra školy

KRÚŽKY:

 • športové – volejbalový, florbalový, šachový, bedmintonový, joga
 • biologický, chemický, matematický
 • literárny, filmový
 • SOČ, školský časopis

SLOVO UČITEĽA:

„Rád by som ťa pozval prísť študovať na naše gymnázium, pretože v ňom budeme podporovať tvoj všestranný rozvoj a motivovať ťa k celoživotnému štúdiu. Možno mi to neveríš, ale aj ja sa učím celý život. Chcem ťa viesť k tvorivému kritickému mysleniu a logickému uvažovaniu v každej životnej situácii. Ukážem ti, ako sa dajú riešiť problémy tímovou prácou. Som presvedčený, že spolu budeme rozvíjať komunikáciu medzi sebou i ostatnými spolužiakmi, pričom sa dokážeme vzájomne rešpektovať. Ak nie, tak sa to naučíme, keďže slovo je kľúčom k vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu sa navzájom.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa chceš kvalitne pripraviť a pokračovať v štúdiu na vysokej škole
– „Projekt prvák“ ti pomôže zvyknúť si na stredoškolské štúdium
– si sám môžeš voliť predmety podľa svojho záujmu a zamerania
– chceš duševne, umelecky i športovo rásť
– ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
– rád a dobrovoľne pomáhaš iným
-chceš využiť otvorené možnosti byť úspešným
– skúmaš záhady vedy a navrhuješ nové riešenia

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Príď medzi nás, veď študentský život má toľko krás!“