GYMNÁZIUM Hlinská Žilina

GYMNÁZIUM
Hlinská 29, 01180 Žilina

web: www.gymza.edupage.org/
email: gymnazium@gymza.sk
tel.: +421 41 763 77 00
Facebook: @gymza
Instagram: gymza.official

O ŠKOLE:

Gymnázium je osvedčenou školou s tradíciou od roku 1965. Ponúka 3 typy učebných programov. Prvý s názvom „Odhaľujeme záhady“ je zameraný na prírodné vedy a informatiku. Druhý typ „Otvárame hranice“ je rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a jeho absolvovaním môže študent získať Deutsches Sprachdiplom stupeň I a II (DSD I, II) a otvoriť si tak cestu na štúdium v Nemecku. Program „Dosahujeme múdrosť“ ponúka všeobecné gymnaziálne štúdium so získaním nadštandardného všeobecného rozhľadu.

VÝHODY:

 • unikátny prírodovedný program v kraji
 • príprava na skúšku na získanie Cambridge certifikátu
 • cestovanie po Európe v rámci programu Erasmus+
 • moderná zrenovovaná telocvičňa a posilňovňa
 • nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa (úroveň C1/B2) – Deutsches Sprachdiplom
 • štúdium na VŠ v Nemecku, Rakúsku bez dodatočnej jazykovej skúšky
 • jedinečný jazykový program v kraji
 • laboratórne cvičenia z fyziky a informatiky v laboratóriách Žilinskej univerzity
 • moderné biologicko-chemické laboratórium
 • zapájanie sa do Fulbrightovho programu
 • pobytové štipendiá v Nemecku
 • využívanie tabletov a počítačov na vyučovaní
 • školská jedáleň vzdialená 5 m od hlavnej budovy školy
 • budova školy sa nachádza 5 min. od zástavky MHD

KRÚŽKY:

 • mediálny i debatný klub
 • experimentálny klub i informatický klub
 • klub Červeného kríža
 • Erasmus+
 • krúžok s nemeckým asistentom
 • súčasná filozofia
 • crossfit i basketbal
 • práca s textom

SLOVO UČITEĽA:

„Napriek tomu, že ťa ešte nepoznám, neustále sa vzdelávam, aby som ti rozumela a vedela ťa naučiť všetko potrebné pre tvoj ďalší rast. Chcem ťa inšpirovať, aby si na sebe neustále pracoval, rovnako ako to robím aj ja, a preto vymýšľam nové aktivity. Zaujímam sa o tvoje schopnosti, aby som ťa motivovala, a tým posúvala dopredu. Teším sa, že ťa budem môcť spoznať, pomôcť ti v príprave na ďalšie štúdium a odovzdať svoje vedomosti.“
PaedDr. Katarína Sádecká

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sme skvelá partia GYMZÁKOV
– experimentuješ a kriticky uvažuješ
– chceš využívať informačné a komunikačné technológie na vyššej úrovni
– skúšaš analyzovať písomné a obrazové informácie
– rád pracuješ v tíme
– plánuješ svoje ďalšie štúdium v nemecky hovoriacich krajinách či inde v zahraničí
– sa s nami naučíš odolávať tlaku mediálnych dezinformácií
– ťa radi zatiahneme do študentských a dobrovoľníckych aktivít v meste a regióne
– spoznáš skvelých ľudí a získaš nové teoretické i praktické zručnosti

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Staneš sa členom fantastického GYMZA kolektívu a zistíš, že škola nie je len o skúšaní a písomkách. Spoznáš skvelých ľudí a získaš nové teoretické i praktické zručnosti.“