GYMNÁZIUM Javorová Rajec

GYMNÁZIUM
Javorová 5, 015 21 Rajec

web: www.gymrajec.edupage.org
email: gymrajec@gmail.com
tel.: +421 41 542 21 18, +421 41 542 45 08, +421 41 542 45 07
Facebook: @gymrajec5
Instagram: https://www.instagram.com/gymnaziumrajec/

O ŠKOLE:

S viac ako 60-ročnou tradíciou predstavuje škola modernú a dynamickú vzdelávaciu inštitúciu. Nájdeš v nej pedagógov s profesionálnym a individuálnym prístupom ku žiakom. Školu charakterizuje príjemná atmosféra, tradícia, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť. Mnohí absolventi sa stali významnými osobnosťami v oblasti školstva, vedy, techniky, kultúry a športu. V roku 2019 bola v škole zriadená bilingválna slovensko-ruská trieda, ktorá ponúka záujemcom vzdelávanie v ruskom jazyku.

VÝHODY:

 • menšie triedne kolektívy
 • individuálna príprava na vysokoškolské štúdium
 • exkurzie po Slovensku a v zahraničí
 • ruský lektor
 • certifikáty – v spolupráci s Jazykovou školou v Žiline – možnosť získať:
  základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2
  odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1
 • podpora mimoriadne nadaných športovcov

KRÚŽKY:

 • matematický
 • stolnotenisový
 • školský časopis

SLOVO UČITEĽA:

„Frank Smith, anglický jazykovedec povedal, že „jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu a dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere“. Ak máš talent komunikovať v cudzom jazyku a chceš tento talent rozvíjať, môžeš to skúsiť v našom gymnáziu. Štúdium v bilingválnej forme trvá 5 rokov. Nemusíš ovládať ruštinu, pretože prvý ročník je venovaný intenzívnej jazykovej príprave. Od 2. ročníka sa v ruskom jazyku vyučujú vybrané predmety (umenie a kultúra, dejepis, geografia), ostatné predmety sú vyučované v materinskom jazyku a pripravia ťa na štúdium na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Každá cesta za úspechom sa musí niekde začať a my chceme byť súčasťou tvojej prípravy na úspech.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:
(talentové prijímacie skúšky)

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-ruské) päťročná forma  štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa bavia cudzie jazyky
– si chceš otvoriť dvere do sveta diplomacie, obchodu, podnikania, vedy a techniky či umenia
– okrem ruského jazyka zvládneš aj anglický jazyk na úrovni B2
– máš rád dobrovoľnícke aktivity a pomoc iným
– máš cieľ pokračovať v štúdiu na vysokej škole

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„My pre svoj život nepotrebujeme ruch veľkomesta, ale stačí nám malebné mestečko, v ktorom na každom rohu nájdeme rodinnú atmosféru a priateľov. V našom, síce menšom kolektíve, nie sme len číslami, ale každý z nás je jedinečnou osobnosťou. Nie sme sebeckí a zameraní len na seba, naopak, stretneš medzi nami ľudí, ktorí ti vždy ochotne poradia a pomôžu. Si na správnej adrese: Gymnázium, Javorová 5, Rajec.“