GYMNÁZIUM Varšavská cesta Žilina

GYMNÁZIUM
Varšavská 1677/1 , 010 08 Žilina

web: www.gvarza.sk
email: gymnazium@gvarza.sk, tel.: +421 41 500 55 30

O ŠKOLE:

V duchu motta „ Prichádza talent, odchádza osobnosť“ formuje gymnázium z nastupujúcich študentov budúce osobnosti. Rodinná tradícia výberu školy svedčí nielen o spokojnosti rodičov, ale aj žiakov . Študujú tu súrodenecké dvojice, trojice, ba aj štvorice. Najdôležitejšie pre školu nie sú úspechy v meraniach, ale úspechy absolventov v reálnom živote.

VÝHODY:

 • popredné umiestnenia žiakov školy v certifikačných meraniach a súťažiach
 • ocenenie školy v súťaži Národná cena SR za kvalitu
 • dlhodobo vysoké umiestnenia v ratingových hodnoteniach INEKO v rámci SR
 • nové predmety – hlavolamatika, regionálna kultúra, práca s textom, finančná gramotnosť
 • popri anglickom jazyku na výber nemecký, ruský alebo francúzsky jazyk
 • centrum voľného času, školská jedáleň
 • posilňovňa, 2 telocvične, kvalitne vybavený atletický areál
 • moderné laboratóriá, odborné učebne
 • bohatá projektová činnosť (IT akadémia, Zelená škola, cezhraničné spolupráce)
 • spolupráca s univerzitami

KRÚŽKY:

 • biologický, matematický, fyzikálny
 • programovanie
 • debatný klub
 • slovenčina hrou, cudzie jazyky
 • športové, tvorivé, výtvarné
 • divadlo v anglickom jazyku
 • sudoku, dejepis, šach

SLOVO UČITEĽA:

„Na našej škole môžeš študovať po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok a ukončení 5. ročníka základnej školy. Mal by si byť dobrým žiakom už na ZŠ a učenie by ťa malo baviť. Počas ôsmych rokov štúdia získaš kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré ti umožní pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku i v zahraničí. V 7. a 8. ročníku si môžeš vybrať predmety, ktoré budú pre teba dôležité a vybrať si sám svoju vlastnú študijnú cestu.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa chceš zdokonaľovať a rozvíjať svoj talent
– rád realizuješ svoje dobré nápady
– spoznáš zážitkové učenie
– ťa baví súťažiť a zapájať sa do projektov
– si zodpovedný tímový hráč
– dokážeš pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú
– ti záleží na životnom prostredí a chceš ho zlepšovať
– tu spoznáš ďalšie smerovanie svojho štúdia i života

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„V príme budeš mať čas na adaptáciu, spoznáš nové tváre, získaš nových kamarátov a zažiješ aj príma párty. Počas štúdia máš možnosť navštevovať krúžky, absolvuješ plavecký, lyžiarsky kurz i kurz letných športov, a ak máš chuť, zapojíš sa aj do súťaží. Isto sa zúčastníš aj viacerých exkurzií a spoznáš zaujímavé miesta. Škola ponúka aj študijné výmenné pobyty v zahraničí. Posledné dva roky máš možnosť širokého výberu voliteľných predmetov, aby si sa podľa záujmu a profesionálnej orientácie mohol pripraviť na svoje vysokoškolské štúdium a vykročenie do nového života. Pre teba je však veľmi dôležité vedieť, že GVARZA, to nie je miesto, GVARZA , to je atmosféra.“