GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA Námestovo

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA
Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

web: www.gabnam.sk , www.gabna.edupage.sk
email: gymnosekret@vuczilina.sk
tel.: +421 43 413 63 09, +421 901 742 853, +421 901 742 854
facebook: @gabnam

O ŠKOLE:

Gymnázium Antona Bernoláka poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vytvára motivačné prostredie s najrozmanitejšími aktivitami, v ktorých sa nájde skutočne každý. Víziou školy je pripraviť žiakov na prežitie šťastného a plnohodnotného života, vychovať z nich slobodné a zodpovedné osobnosti, citovo zrelé a rozumovo vyspelé pre podmienky 21.storočia. Je modernou, dynamickou školou s profesionálnym a individuálnym prístupom pedagógov a kultivovaným prostredím.

VÝHODY:

 • jazyková škola
 • moderné vybavenie
 • nová športová hala
 • multifunkčné športovisko
 • workout
 • oddychové zóny
 • školská jedáleň a bufet
 • týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-komunikačných kompetencií
 • programy cezhraničnej spolupráce Interreg, Erasmus+

KRÚŽKY:

 • záujmová umelecká činnosť
 • projektový týždeň
 • cudzojazyčná revue

SLOVO UČITEĽA:

„V štvorročnej a osemročnej forme štúdia ti ponúkame slobodnú voľbu vlastnej orientácie a profilácie v rozširujúcich a voliteľných predmetoch, v treťom a štvrtom, resp. siedmom a ôsmom ročníku, na prírodovednú, humanitnú a jazykovú. Vhodný výber predmetov prispeje k tvojmu silnejšiemu pocitu zodpovednosti za vlastný výber profilácie a orientácie budúceho zamerania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš talent, nadanie a chuť na sebe pracovať
– chceš komunikovať v cudzích jazykoch a mať otvorené brány do sveta
– sa orientuješ v prírodovedných odboroch
– túžiš dosiahnuť výnimočný úspech
– si kamoš s knihami a notebookom
– máš ambície študovať na univerzite doma alebo v zahraničí

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Každý žiak školy má možnosť sa zapojiť do toho, čo ho baví. Každoročne je v rámci školského roka vyhradený jeden týždeň, počas ktorého sa učíme a rozvíjame schopnosti v projektoch. Stačí si len vybrať z ponuky. Nájdeš tu aj bohaté zázemie na mimoškolskú činnosť, môžeš navštevovať krúžky, prednášky, zúčastňovať sa súťaží. Absolvuješ zaujímavé ročníkové exkurzie, Gotickú či Dunajskú cestu, ale aj pobytové stáže v európskych krajinách. Súťaž Sing a Song zas v tebe objaví skrytý talent. Škola ti umožní zažiť úspech, ale aj srandu a radosť v kolektíve.“