GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE, ŽILINA

GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE
Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina

web: www.gbza.eu
email: gbza@gbza.eu,  riaditelka@gbza.eu
tel.: +421 41 76 45 568

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)