SPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO, VRÚTKY

SPOJENÁ ŠKOLA 

organizačná zložka: GYMNÁZIUM JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

web: www.gymvrutky.edupage.org
email: riaditelstvo@spojenaskolavrutky.sk
tel.: +421 43 42 82 119

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia