GYMNÁZIUM JOZEFA LETTRICHA Martin

GYMNÁZIUM JOZEFA LETTRICHA
Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin

Web: www.gymlet.sk
Email: ice@gymlet.sk
Tel.: +421 915 889 915

O ŠKOLE:

Gymnázium Jozefa Lettricha vzniklo v roku 1993 ako jedno z prvých osemročných gymnázií na Slovensku. Do dnešného dňa poskytuje vzdelávanie iba v osemročnej forme štúdia pre takmer 450 študentov. Ponúka kvalitný školský vzdelávací program zameraný na rozvoj kompetencií žiakov. Dôkazom úrovne vzdelávania je hodnotenie agentúry INEKO ako školy s vynikajúcimi výsledkami, ktorá sa umiestňuje na popredných miestach v rebríčku hodnotených gymnázií v rámci SR. Škola sa profiluje ako moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorú charakterizuje otvorený dialóg žiakov, rodičov, učiteľov a širšej verejnosti. Všetci v škole sme MY, ale každý z nás je NIEKTO.

VÝHODY:

 • projektové vyučovanie s celoškolskou projektovou prezentáciou
 • ročenka, zborník Putovanie za spomienkami
 • školský časopis Gymlet
 • optimálne priestorové podmienky s odbornými učebňami a laboratóriami
 • zrekonštruovaný športový areál
 • novovybudovaná posilňovňa
 • pobočka Turčianskej knižnice v budove školy
 • školská jedáleň

KRÚŽKY:

 • debatný klub
 • programovanie a veda a robotika
 • dramatický, žurnalistický
 • jazykové
 • prírodovedné, spoločensko-vedné
 • športové

SLOVO UČITEĽA:

„Prídeš k nám ako dieťa a osem rokov sa budeš zdokonaľovať, pracovať na sebe, zažiješ radosť z poznávania seba, sveta i úspechu. Získaš kompetencie potrebné pre život v 21. storočí  a staneš sa dobrým, múdrym a vzdelaným mladým človekom. Naučíš sa angličtinu a druhý cudzí jazyk si vyberieš od prímy z aktuálnej ponuky. Rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov využiješ pri príprave na štúdium na vysokej škole. Školský vzdelávací program je obohatený o predmety regionálna geografia a história, i finančná matematika. Vo vyšších ročníkoch si môžeš sám vybrať zo širokej ponuky voliteľných predmetov.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou

7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si výborný žiak a študijný typ
– sa zaujímaš o prírodné vedy
– máš ambície študovať na vysokej škole
– túžiš dosiahnuť v živote niečo výnimočné
– neustále objavuješ, skúmaš chod vecí
– hľadáš odpovede na mnohé otázky
– chceš mať zážitok z dobrovoľníctva
– túžiš po úspechu a chceš realizovať svoje sny

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ak chceš zažiť podporu učiteľov pri svojom individuálnom rozvoji, podieľať sa na ovplyvňovaní chodu školy, zrealizovať vysnívané podujatia a vychutnať si študentský život, tak je naša škola pre teba to správne miesto. Čakajú ťa exkurzie, spoznáš naše mesto a región, ale i okolité krajiny. Naše priateľstvá utužujú športové a pohybové aktivity a kurzy, a ak máš blízko k dobrovoľníctvu, to naše je zamerané na sociálnu a environmentálnu oblasť.“