GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, ČADCA

GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
17. novembra 1296, 022 01 Čadca

web: www.gymcadca.eu
email: kancelaria@gymcadca.sk
tel.: +421 41 43 22 330

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)