GYMNÁZIUM KRÁĽOVNEJ POKOJA, ŽILINA

GYMNÁZIUM KRÁĽOVNEJ POKOJA, ŽILINA
Na Závaží 2, 010 01 Žilina

web: www.sskp.sk
email: riaditel@sskp.sk
tel.: +421 910 852 152

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia