GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, TRSTENÁ

GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU
Železničiarov 278, 028 01Trstená

web: www.gmhtrstena.edupage.org
email: gmh@gmhtrstena.edu.sk; kristofcak@orava.sk
tel.: +421 43 53 92 212

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)