GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU Liptovský Mikuláš

GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU
M. M. Hodžu 860/9, 03101 Liptovský Mikuláš

web: www.gymlm.sk
email: school@gymlm.sk
tel.: +421 44 551 83 32

O ŠKOLE:

Vyše storočná tradícia a moderná filozofia vzdelávania. Školský vzdelávací program je postavený na širokej ponuke voliteľných predmetov, ktoré sú ústretové k záujmom a prioritám žiakov. Škola sa usiluje nielen o prípravu študentov do života, ale aj o to, aby jej študenti žili zmysluplne a svoje sny si plnili v rámci osobnej, spoločenskej i ekologickej zodpovednosti.

VÝHODY:

 • jazyková škola
 • školská jedáleň – ponuka dvoch jedál
 • atletický areál, multifunkčné ihrisko, posilňovňa
 • klubovňa
 • školská knižnica
 • ES B-certifikát v roku 2010
 • adaptačné dni
 • zážitkové projekty, exkurzie na Slovensku aj v zahraničí
 • tanečná a spoločenská výchova

KRÚŽKY:

 • ponuka 13 krúžkov
 • šport, turistika
 • prírodné vedy
 • filmový klub

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame ti slušnosť, ústretovosť, otvorenosť, zodpovednosť a úctu . To isté očakávame od teba. Naviac ponúkame podporu a rešpektovanie  tvojich záujmov,  možností a vnímavosť k tvojim problémom. Vzdelávame v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe bez zamerania. Profiláciu podľa svojich záujmov a priorít si urobíš sám výberom 2 rozširujúcich maturitných predmetov s celkovou dotáciou 11 hodín a 6 voliteľných predmetov s celkovou dotáciou 14 hodín. Pripravíme ťa na štúdium na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ti umožní zamerať sa na svoj osobnostný rozvoj
– si chceš plniť svoje ciele a sny
– chceš rozvíjať svoju expertnú cestu výberom olympiád a súťaží
– si môžeš vybrať predmety, ktoré ťa bavia podľa toho čo, chceš ďalej študovať

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Škola bude rešpektovať tvoje osobné ciele a umožní ti rozvinúť tvoj vzdelávací potenciál. Okrem radosti z poznania ťa naučí aj spolupráci a sebapoznávaniu.“