SPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM MIKULÁŠA GALANDU, TURČIANSKE TEPLICE

SPOJENÁ ŠKOLA

organizačná zložka: GYMNÁZIUM MIKULÁŠA GALANDU
Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

web: www.gymtut.edupage.org
email: skola.sstut@gmail.com
tel.: +421 43 49 22 328

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia