Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín

web: www.gympoh.edupage.org
email: skola@gympoh.edu.sk
tel.: +421 43 586 47 85

O ŠKOLE:

Gymnázium P. O. Hviezdoslava je škola s viac ako storočnou tradíciou v oblasti výchovy a vzdelávania. Svoju víziu úspešne rozvíja a dopĺňa modernými vyučovacími metódami, bádateľsky orientovaným a projektovým vyučovaním. Mnohí z jej absolventov sa stali osobnosťami známymi u nás aj vo svete. Budova školy je situovaná priamo v centre mesta a prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Študenti majú k dispozícii optimálne priestorové podmienky a moderné odborné učebne, vrátane počítačových a jazykových tried.

VÝHODY:

 • lokalita
 • certifikát ECDL – informatickej gramotnosti
 • medzinárodné jazykové certifikáty
 • štátna jazyková skúška na úrovni C1
 • hodiny cudzích jazykov s lektormi
 • výmenné pobyty žiakov v zahraničí
 • nová športová hala
 • školský nemecký divadelný súbor
 • projekty a dobrovoľnícke aktivity

KRÚŽKY:

 • športové – futbal, florbal, stolný tenis, posilňovanie, volejbal
 • matematické, prírodovedné aj humanitné
 • informatické zamerané na programovanie
 • umelecké, tvorivé dielne
 • strojopis

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame Ti kvalitné všeobecné vzdelanie v štvorročnej, päťročnej bilingválnej a osemročnej forme štúdia. Silný dôraz kladieme na zvládnutie dvoch cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, ruský), čím sa štúdium u nás stáva vynikajúcou prípravou na vysokoškolské štúdium na Slovensku i v zahraničí. Intenzívnu prípravu na maturitnú skúšku začínaš v treťom/siedmom ročníku, kedy do tvojho rozvrhu pribudnú predmety podľa vlastného výberu. V poslednom ročníku sa venuješ už len maturitným predmetom. Vyučovanie dopĺňajú mimoškolské aktivity. Podporujeme medzinárodné projekty a európske mobility.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
(talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole
– túžiš v živote realizovať svoje nápady a sny
– rád komunikuješ v anglickom jazyku
– zaujíma ťa britská a americká literatúra, reálie anglofónnych krajín
– objavuješ a bádaš v laboratóriách
– baví ťa programovanie
– dokážeš tvorivo písať a položiť myšlienky na papier

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Škola ti ponúka nielen vedomosti, ale hlavne kreatívne prostredie na rozvoj osobnosti. Snaží sa učiť srdcom a podporovať ťa v tvojich nápadoch, ambíciách a cieľoch. Nájdeš tu svoje obľúbené predmety, spoznáš nový kolektív, absolvuješ lyžiarsky výcvik, triedne výlety a aktivity. Ak budeš mať chuť, zapojíš sa do tvorby školského časopisu, alebo budeš aktívny v školskom parlamente. Zažiješ Deň jazykov, bažantský a vianočný večierok či školský ples. Úspešne zmaturuješ a môžeš vykročiť na univerzity na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Dánsku, Veľkej Británii…“