GYMNÁZIUM SV. ANDREJA, RUŽOMBEROK

GYMNÁZIUM SV. ANDREJA
Nám. A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok

web: www.gsa.edupage.org
email: gsa@gsa.sk
tel.: +421 907 373 600

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia