GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ŽILINA

GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina

web: www.gsf.sk
email: gsfzilina@gsf.sk
tel.: +421 41 562 39 35; +421 917 548 583

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia