GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA Martin

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA
Malá hora 3, 036 01 Martin

Web: www.gvpt.sk
Email: office@gymmt.sk
Tel: 043/ 42130011
Tacebook: @gymmt.sk

O ŠKOLE:

GVPT bolo založené v roku 1867 ako jedno z prvých troch slovenských gymnází. Ide o moderné gymnázium, ktoré sa popri vzdelávaniu venuje aj ekologickým aktivitám, exkurziám, odborným konferenciám a diskusiám s odborníkmi. Realizuje projekty Erasmus+ a cezhraničnú spoluprácu so školami v Španielsku, Česku, Poľsku, Rumunsku, Nemecku a Rusku. Predstavuje kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách.

VÝHODY:

 • odborné konferencie z fyziky, biológie, chémie, angličtiny, informatiky, dejepisu, geografie
 • kvalitné vybavenie školy, zmodernizované laboratóriá
 • Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika
 • Centrum popularizácie fyziky
 • školská jedáleň
 • náučný chodník v areáli školy
 • bohatý študentský život

KRÚŽKY:

 • športové, odborné, jazykové
 • IT akadémia
 • Robotika… a robot Ti tyká
 • ekologické aktivity – Zelená škola

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame vzdelávanie v štvorročnej forme a aj štúdium v anglickom jazyku v päťročnej bilingválnej forme, kde sa od 2. ročníka učíš v anglickom jazyku predmety: matematika, informatika, biológia, chémia, dejepis, geografia a občianska náuka. V 3. a 4. ročníku si podľa svojich priorít a záujmu môžeš zvoliť 20 vyučovacích hodín voliteľných predmetov. Okrem bežných hodín sa ti popoludní budú venovať pedagógovia, ktorí ťa pripravia na odborné súťaže, alebo spolu so svojimi spolužiakmi a našou pomocou môžeš realizovať mnohé aktivity – vysoko odborné záležitosti, projektové vyučovanie, mimoškolské aktivity, charitatívne akcie…Sme tu preto, aby sme ti pomohli rozvíjať sa, nájsť správnu cestu a prijímať správne rozhodnutia.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– túžiš študovať na vysokej škole
– chceš zažiť bohatý študentský život
– máš sen sa stať uznávaným odborníkom
– baví ťa vytvárať a objavovať nové veci
– pomoc iným je ti blízka
– vynikáš v angličtine a plánuješ študovať v zahraničí
– sa zaujímaš o vedy a chceš sa zlepšovať
– rád na sebe pracuješ a túžiš dokázať niečo veľké

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„GVPT je škola, ktorá pre študentov ponúka nespočetne veľa možností rozvíjať sa v tom, čo ich baví. Štúdium u nás nie je jednoduché, je však kvalitné a hlavne podporené modernými technológiami. Na našom gymnáziu sa vďaka rôznym kultúrnym či športovým podujatiam nikdy nenudíme. Každoročne sa organizuje množstvo exkurzií po Slovensku či do zahraničia, oslavujeme výnimočné sviatky či súťažíme v medzitriednych športových turnajoch. Navyše v celej škole panuje priateľská a uvoľnená atmosféra.“

Katka Kyselicová