GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA Martin

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA
Malá hora 3, 036 01 Martin

Web: www.gvpt.sk
Email: office@gymmt.sk
Tel: +421 43 421 30 01
Tacebook: @gymmt.sk

O ŠKOLE:

GVPT bolo založené v roku 1867 ako jedno z prvých troch slovenských gymnází. Ide o moderné gymnázium, ktoré sa popri vzdelávaniu venuje aj ekologickým aktivitám, exkurziám, odborným konferenciám a diskusiám s odborníkmi. Realizuje projekty Erasmus+ a cezhraničnú spoluprácu so školami v Španielsku, Česku, Poľsku, Rumunsku, Nemecku a Rusku. Predstavuje kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách.

VÝHODY:

 • Odborné konferencie z fyziky, biológie, chémie, angličtiny, informatiky, dejepisu, geografie
 • Kvalitné vybavenie školy, zmodernizované laboratóriá
 • Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika
 • Centrum popularizácie fyziky
 • Školská jedáleň
 • Náučný chodník v areáli školy
 • Bohatý študentský život

KRÚŽKY:

 • Športové, odborné, jazykové
 • IT akadémia
 • Robotika… a robot Ti tyká
 • Ekologické aktivity – Zelená škol

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame vzdelávanie v štvorročnej forme a aj štúdium v anglickom jazyku v päťročnej bilingválnej forme, kde sa od 2. ročníka učíš v anglickom jazyku predmety: matematika, informatika, biológia, chémia, dejepis, geografia a občianska náuka. V 3. a 4. ročníku si podľa svojich priorít a záujmu môžeš zvoliť 20 vyučovacích hodín voliteľných predmetov. Okrem bežných hodín sa ti popoludní budú venovať pedagógovia, ktorí ťa pripravia na odborné súťaže, alebo spolu so svojimi spolužiakmi a našou pomocou môžeš realizovať mnohé aktivity – vysoko odborné záležitosti, projektové vyučovanie, mimoškolské aktivity, charitatívne akcie…Sme tu preto, aby sme ti pomohli rozvíjať sa, nájsť správnu cestu a prijímať správne rozhodnutia.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– túžiš študovať na vysokej škole
– chceš zažiť bohatý študentský život
– máš sen sa stať uznávaným odborníkom
– baví ťa vytvárať a objavovať nové veci
– pomoc iným je ti blízka
– vynikáš v angličtine a plánuješ študovať v zahraničí
– sa zaujímaš o vedy a chceš sa zlepšovať
– rád na sebe pracuješ a túžiš dokázať niečo veľké

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ahoj. Volám sa Lea a som predsedníčkou Žiackej školskej rady na Gymnáziu V.P.T. Príď k nám, stretneš tu množstvo mladých ľudí, ktorí sa neboja skúšať nové veci a spoznávať tajomstvá vedomostí. Z vlastnej skúsenosti viem, že fungujeme spolu ako jeden veľký tím. Takže neváhaj. Čaká ťa veľa spoločenských akcií, školských podujatí, športových turnajov a vianočných trhov. Tešíme sa na teba v septembri.“