GYMNÁZIUM Školská Tvrdošín

GYMNÁZIUM
Školská 837, 027 44 Tvrdošín

web : www.gymts.edupage.org
email: gymts@vuczilina.sk
tel.: +421 43 532 30 61
instagram: gymnaziumtvrdosin

O ŠKOLE:

Snaží sa naplniť víziu modernej školy pre 21. storočie. Cieľom gymnázia je stať sa komunitnou školou rodinného typu, ktorá poskytne svojim absolventom kvalitné vzdelanie a rozvoj mäkkých zručností. Vďaka týmto spôsobilostiam si absolventi ľahšie vyberú vysokú školu a uplatnia sa na trhu práce.

VÝHODY:

 • špecializované učebne s kvalitným technickým vybavením,
 • oddychová zóna pre študentov s wi-fi pripojením
 • vlastná jedáleň poskytujúca stravu v budove školy
 • multifunkčná športová hala
 • posilňovne
 • letné športové ihrisko
 • eTwinning, EUROSCOLA
 • DofE
 • Erasmus+

KRÚŽKY:

 • intermediálny, dejepisný
 • chemický, biologický, matematicko-fyzikálny, matematický
 • jazykové – anglický, nemecký, francúzsky
 • športové – bedminton, volejbal, šach, florbal, kulturistika, kin-ball
 • netradičné ako onkologický krúžok
 • počítačový EXCEL 1

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ponúka úplné všeobecné vzdelanie, ktoré môžeš získať v štvorročnej alebo osemročnej forme štúdia. Objavíš svoje možnosti a budeš nadobúdať múdrosť,  môžeš sa rozvíjať ako umelec, ako športovec, ako ten, čo vníma, skúma a báda. Máš možnosť sa rozhodnúť pre všeobecné gymnaziálne vzdelávanie alebo vzdelávanie so zameraním na cudzie jazyky. Tvoja príprava na vysokoškolské štúdium je pre nás prioritou. “

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš skúsiť študovať rok v USA alebo UK
– máš talent na cudzie jazyky
– snívaš o povolaní lekára
– ťa zaujíma história a právo
– tvojimi hračkami boli encyklopedické príručky
– sa chceš stať dobrovoľníkom v medzinárodnej organizácii AFS

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„ Sme tým, čím chceme byť – sme tím.“