HOTELOVÁ AKADÉMIA Žilina

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Hlinská 31, 010 01 Žilina

web: www.hazilina.sk
email: sekretariat@hazilina.sk
telefón: +421 41 723 24 15
Facebook: @HotelovaAkademiaZilina

O ŠKOLE:

Škola s dlhoročnou tradíciou zameraná na prípravu odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Okrem kvalitného teoretického vzdelávania a výučby anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka, zabezpečuje odborný výcvik v renomovaných prevádzkach. Pravidelne organizuje barmanské, baristické, somelierske a animátorské kurzy pre žiakov i širokú verejnosť, ktorých absolvovanie je ukončené certifikátmi. Akadémia sa riadi mottom: „škola ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu
  duálne vzdelávanie
 • spolupráca so stavovskými organizáciami a profesijnými zväzmi
 • moderná školská jedáleň
 • telocvičňa a posilňovňa
 • odborná prax v zahraničí – Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Grécko
 • projektová činnosť
 • cvičná firma
 • charitatívne a dobrovoľnícke podujatia

KRÚŽKY:

 • jazykové
 • športové
 • zamerané na gastronómiu

SLOVO UČITEĽA:

Naša škola ti dá vynikajúci teoretický aj odborný základ pre štúdium na vysokej škole, uplatnenie sa na trhu práce, ale aj schopnosti podnikať v gastronómii, hotelierstve a v cestovnom ruchu.  Umožníme ti štúdium troch cudzích jazykov, čo podporí tvoj odborný rast a uplatnenie sa v zahraničí. Budeš schopný zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy. Získaš všetky predpoklady a zručnosti pre svoje pôsobenie v oblasti gastronomických služieb. Ak sa po ukončení učebného odboru rozhodneš študovať ďalej, môžeš získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. Študovať môžeš aj v duálnom systéme vzdelávania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)

6355 M služby v cestovnom ruchu

6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2964 H cukrár, cukrárka
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár, kuchárka

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– miluješ jedlo a jeho prípravu
– si organizačný typ a rád cestuješ
– chceš absolvovať barmanský, baristický a someliersky kurz a získať certifikáty
– dobrovoľníctvo a charita sú ti blízke
– máš podnikateľského ducha a si kreatívny
– chceš praxovať v zahraničí
– komunikuješ v cudzích jazykoch

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ak ťa baví varenie, rád si vychutnáš dobrú kávu alebo miešaný drink, neváhaj a pridaj sa k nám. Vďaka našej škole získaš veľa vedomostí, skúseností a spoznáš mnoho inšpiratívnych ľudí. V gastronómii je každý deň iný, preto je práca v nej taká zaujímavá. Nové priateľstvá, zážitky, informácie a cestovanie. To všetko môžeš vďaka našej škole získať.“