HOTELOVÁ AKADÉMIA Čs. brigády Liptovský Mikuláš

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.halm.sk
email: halm@365halm.sk
tel.: +421 44 552 29 72, +421 44 552 46 94
facebook : @hotelovaakademiaLM
instagram: halm1804lm

O ŠKOLE:

Škola pripravuje mladých ľudí na profesie v hoteliérstve, gastronómii, obchode, marketingu a v cestovnom ruchu. Ponúka kvalitnú teoretickú a odbornú prípravu, absolvovanie odbornej praxe a odborného výcviku v hotelových a gastronomických zariadeniach. Poskytuje kvalitné podnikateľské vzdelávanie prostredníctvom osvedčených programov. Poskytuje vzdelávanie a kurzy v rámci celoživotného vzdelávania. Prednosťou školy je individuálny prístup k žiakom, digitalizácia vyučovania, inovatívne metódy na hodinách.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu a služby
 • duálne vzdelávanie
 • odborná prax v TOP zariadeniach
 • reštaurácia Mladosť
 • aranžérska a cukrárenská dielňa
 • medzinárodné projekty Erasmus+
 • rating kvality školy na úrovni „A“
 • certifikáty barman, barista, someliér, animátor, carving
 • medzinárodné úspechy cvičných firiem školy
 • zahraničná prax v Nemecku, Švajčiarsku, Írsku, Taliansku, Francúzsku

KRÚŽKY:

 • jazykové (angličtina, nemčina, ruština)
 • barmanský, baristický, someliérsky, carving
 • online marketing, podnikanie
 • športové krúžky

SLOVO UČITEĽA:

„Využívame nové štýly učenia, zapájame sa do projektov, spolupracujeme s úspešnými firmami. V päťročnom štúdiu získaš kvalifikáciu so širokým odborným profilom pre hoteliérstvo a gastronómiu, v štvorročnom štúdiu kvalifikáciu pre prácu v oblasti marketingu,
reklamných alebo obchodných služieb. Po maturite budeš pripravený na trh práce, ako aj na ďalšie štúdium na vysokých školách. V učebných odboroch pripravujeme zručných odborníkov na prácu v reštauráciách, hoteloch a ostatných prevádzkach spoločného stravovania, ale aj v obchodoch, kvetinárstvach a reklamných pracoviskách. V nadstavbovom štúdiu máš potom možnosť získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)
6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka

Študijné odbory s maturitou:

6355 M služby v cestovnom ruchu
6303 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2964 H cukrár, cukrárka
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár, kuchárka

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– túžiš pracovať pre hotely, reštaurácie a obchod
– si kreatívny a máš úžasnú fantáziu
– chceš vyskúšať, ako to funguje v praxi v špičkových hotelových zariadeniach na Liptove, vo Vysokých Tatrách, ale aj v zahraničí
– ťa baví vypekať, variť a zvŕtať sa v kuchyni
– rád poznávaš známych šéfkuchárov, someliérov, marketérov, cestovateľov
– snívaš o založení vlastnej firmy
– chceš získať ďalšie poznatky v odborných softvéroch, v dizajne, vo fotografovaní, v cvičných firmách
– chceš spoznať školu, kde študovali Petra Vlhová, Ján Šajbidor, Dominika Garajová

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Pri výbere školy rozhoduje viacero faktorov. Jedným z nich je uplatnenie v praxi. Vybral som si jeden z odborov na hotelovej akadémii. Po ukončení štúdia sa môžem okamžite zamestnať v regióne, ale mám aj otvorené dvere do zahraničia. Páči sa mi interiér školy, vybavenosť odborných učební a veľká telocvičňa. Škola využíva sociálne siete a má vlastnú televíziu. Preto príď k nám, nebudeš ľutovať!“