KONZERVATÓRIUM Žilina

KONZERVATÓRIUM
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina

web: www.konza.sk
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: +421 41 562 00 90
Facebook: @konzervatoriumzilina
Youtube: youtube.com/user/KonzervatoriumZilina

O ŠKOLE:

Konzervatórium je strednou školou pre mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať hudbe na profesionálnej úrovni. Žilinské konzervatórium má dlhú a bohatú tradíciu, za takmer 70 rokov existencie vychovalo mnoho kvalitných umelcov – sólistov i členov orchestrov, operných spevákov i dirigentov, ktorí pôsobia na koncertných pódiách na Slovensku, v Európe i v zámorí. Škola tiež vychovala celý rad kvalitných pedagógov pôsobiacich nielen na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ale i na vysokých školách u nás i v zahraničí.

VÝHODY:

  • individuálne a skupinové vyučovanie
  • veľa koncertných príležitostí
  • symfonický orchester, dychový súbor
  • spevácky zbor, ľudová hudba
  • Bigband
  • workshopy renomovaných slovenských i zahraničných umelcov a významných pedagógov
  • dve veľké a profesionálne vybavené koncertné sály
  • školská hudobná knižnica s bohatým knižným a hudobným fondom
  • ISIC pre študentov a ITIC pre pedagógov

„Naša škola poskytuje súvislé šesťročné štúdium, v ktorom po ukončení 4. ročníka vykonáš maturitnú skúšku, a potom môžeš pokračovať na vysokých školách hudobného, ale aj iného humanitného zamerania. Alebo pokračuješ po maturite ďalej a po ukončení 6. ročníka vykonáš absolventskú skúšku.  Na jej základe získaš plnú kvalifikáciu pre profesiu učiteľa hudby na základných umeleckých školách alebo pre kariéru umelca a právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ – DiS. art. Podľa dlhodobých štatistík majú  naši absolventi 100%  úspešnosť v prijímaní na vysoké školy i do zamestnania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou (po 4 rokoch), resp. s absolventskou skúškou (po 6 rokoch)
(talentové prijímacie skúšky)

8228 Q spev
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš hudbu a spev radšej ako vzorce
– objavuješ taje interpretačného umenia
– zaujímaš sa o najrôznejšie štýly hudobného umenia
– komponuješ vlastnú hudbu
– si jazzový „maniak“
– spievaš v zbore
– chceš byť členom orchestra
– túžiš po skvelej hudobnej umeleckej kariére

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na „konzerve“ sa vôbec nebudeš nudiť. Budeš hrať v symfonickom orchestri, ktorý má každoročne veľký koncert v  Dome umenia Fatra v Žiline. Môžeš spievať v speváckom zbore, ktorý na súťažiach a festivaloch účinkuje ako dievčenský, zmiešaný alebo mužský, alebo koncertne spolupracuje so symfonickým orchestrom školy. Ak ťa okrem vážnej hudby láka aj džezová, isto sa staneš členom Bigbandu Konzervatória.  Ten pravidelne účinkuje na rôznych džezových podujatiach na Slovensku i v okolitých krajinách. Ak si ľudovo naladený a máš bližšie k folklóru, môžeš hrať v ľudovej hudbe. Škola ti umožní zažiť ten neopakovateľný  pocit, keď stojíš na pódiu a celá sála tlieska. Je to úžasné!“