OBCHODNÁ AKADÉMIA Dolný Kubín

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

web: www.oadk.edupage.org
email: oadkubin@gmail.com
tel.: +421 43 586 48 01

O ŠKOLE:

Škola s viac ako 50-ročnou tradíciou je otvorená novým myšlienkam a vzdelávacím metódam. Pripravuje na výkon činností odborných ekonomických pracovníkov v rôznych podnikoch, podnikateľských subjektoch, bankách i verejnej správe. Výuka odborných predmetov je podporená predmetom cvičná firma, ktorá získava medzinárodné ocenenia. Prostredníctvom programu Erasmus+, absolvujú žiaci i učitelia odborné stáže v zahraničí, pre zlepšenie kvality odborného vzdelávania.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • certifikáty účtovných programov firmy KROS
 • značka kvality v programe Európsky zbor solidarity
 • štátna skúška v písaní na PC
 • cvičná firma
 • moderný školský internát, jedáleň
 • posilňovňa, telocvičňa
 • oddychové zóny
 • bezbariérový prístup

KRÚŽKY:

 • účtovníctvo prakticky
 • programovanie
 • wordprocessing
 • športové – futbal, armwrestling

SLOVO UČITEĽA:

„Škola ponúka úplné odborné vzdelanie ekonomického zamerania a naučí ťa zorientovať sa vo svete ekonomiky, obchodu  a účtovníctva. Štúdiom získaš schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, schopnosť dokonale zvládnuť písanie na počítači všetkými desiatimi, základy účtovníctva a administratívnej korešpondencie. Dostaneš príležitosť vytvárať nové a originálne veci. Po maturite sa rozhodneš či nastúpiš do svojho  prvého zamestnania, alebo budeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Môžeš pokračovať aj vo vyššom odbornom štúdiu  v odbore daňové služby, a po získaní titulu DiS – diplomovaný špecialista, sa uplatníš v podnikoch alebo ako samostatný podnikateľ v oblasti účtovného a daňového poradenstva“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

6317 M obchodná akadémia

Študijný odbor s absolventskou skúškou:

6332 Q daňové služby (vyššie odborné štúdium)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš byť v živote úspešný
– chceš široké možnosti uplatnenia na trhu práce
– ťa zaujíma ekonomika, účtovníctvo a daňové poradenstvo
– ťa baví matematika a jazyky
– sa chceš naučiť správne investovať a narábať so svojimi peniazmi
– snívaš o vlastnom podnikaní

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Počas štúdia zažiješ veľa zábavy, spoznáš nových učiteľov, ktorí ťa naučia veľa praktického. Spoznáš aj nás, tvojich nových kamarátov, zažiješ príjemné a zaujímavé štyri roky života. Naša útulná škola ti zaiste pripraví nezabudnuteľné zážitky a v rámci projektových aktivít ti umožní spoznať, ako sa učia študenti v Európe. Ekonomiku máme radi a ty ju budeš milovať tiež.“