OBCHODNÁ AKADÉMIA Dolný Kubín

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

web: www.oadk.edupage.org
email: oadkubin@gmail.com
tel.: +421 43 586 48 01

O ŠKOLE:

Škola s viac ako 50-ročnou tradíciou je otvorená novým myšlienkam a vzdelávacím metódam. Pripravuje na výkon činností odborných ekonomických pracovníkov v rôznych podnikoch, podnikateľských subjektoch, bankách a verejnej správe. Výuka odborných predmetov je podporená s možnosťou duálneho vzdelávania a predmetom cvičná firma, ktorá získava medzinárodné ocenenia. Prostredníctvom programu Erasmus+, absolvujú žiaci a učitelia odborné stáže v zahraničí, pre zlepšenie kvality odborného vzdelávania. Škola je držiteľom prestížneho ocenenia Európskej komisie Cena Jana Amosa Komenského za kvalitné vyučovanie o Európskej únii a držiteľom titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • certifikáty účtovných programov firmy KROS
 • značka kvality v programe Európsky zbor solidarity
 • odborná prax v zahraničí
 • certifikát Europass mobility
 • štátna skúška v písaní na PC
 • cvičná firma
 • moderný školský internát, jedáleň
 • posilňovňa, telocvičňa
 • oddychové zóny
 • bezbariérový prístup

KRÚŽKY:

 • účtovníctvo prakticky
 • Show Your Talent
 • ambasádorská škola Európskeho parlamentu
 • športové – futbal, armwrestling, volejbal

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ponúka úplné odborné vzdelanie ekonomického zamerania a naučí ťa zorientovať sa vo svete ekonomiky, obchodu a účtovníctva. Štúdiom získaš schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, schopnosť dokonale zvládnuť písanie na počítači všetkými desiatimi a naučíš sa základy účtovníctva a administratívnej korešpondencie. Zároveň dostaneš príležitosť vytvárať nové a originálne veci, prezentovať svoje nápady, aktívne sa zapájať do projektov a stáží doma i v zahraničí. Po maturite sa rozhodneš, či nastúpiš do svojho prvého zamestnania, alebo budeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ponúkame ti však aj možnosť pokračovať vo vyššom odbornom štúdiu v odbore daňové služby a po získaní titulu DiS – diplomovaný špecialista sa uplatníš v podnikoch alebo ako samostatný podnikateľ v oblasti účtovného a daňového poradenstva.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

6317 M obchodná akadémia

Študijný odbor s absolventskou skúškou:

6332 Q daňové služby (vyššie odborné štúdium)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš byť v živote úspešný
– chceš  získať široké možnosti uplatnenia na trhu práce
– ťa zaujíma ekonomika, účtovníctvo a daňové poradenstvo
– môžeš počas štúdia získať skúsenosti priamo u zamestnávateľov
– si kreatívny a rád cestuješ
– sa chceš naučiť správne investovať a narábať so svojimi peniazmi
– snívaš o vlastnom podnikaní
– máš rád nové výzvy a príležitosti

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Naša škola mi dala veľmi veľa. Získala som nielen kvalitné vedomosti a zručnosti, ale aj priateľstvá a skúsenosti, ktoré mi pomáhajú v mojej ďalšej ceste životom. Učitelia sa celé štyri roky snažili každého jedného z nás podporovať. Hľadali naše silné stránky a motivovali nás neustále sa zlepšovať. Formou zahraničných projektov, stáží a možnosti duálneho vzdelávania nám otvorili dreve do sveta, vďaka čomu sme sa učili priamo v praxi. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne z nás vychovala slušných a zároveň cieľavedomých ľudí, ktorí túžia zmeniť svet.“