OBCHODNÁ AKADÉMIA Žilina

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

web: https://www.oavoza.sk
email: oa@oavoza.sk
tel.: +421 41 707 59 10
facebook: https://www.facebook.com/OAVOZA/
youtube: Obchodná akadémia Veľká okružná 32, Žilina

O ŠKOLE:

Obchodná akadémia má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní vzdelávania ekonomického zamerania už od roku 1938. Vyprofilovala sa na modernú strednú školu, ktorá pripravuje odborníkov na vykonávanie ekonomických činností, na získavanie a spracovávanie informácií, na prácu v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu či v ďalších službách štátnej správy a samosprávy. Bilingválna forma štúdia pridáva naviac schopnosť komunikovať aj v odbornej angličtine z oblasti ekonomiky a obchodu.

VÝHODY:

 • bilingválne štúdium
 • jazykové certifikáty
 • certifikát Europass – mobility
 • odborná prax v slovenských i zahraničných firmách
 • duálne vzdelávanie
 • exkurzie na Slovensku i v zahraničí
 • odborné učebne ekonomických a všeobecnovzdelávacích predmetov
 • zahraničný lektor
 • moderná posilňovňa, multifunkčné ihrisko, fitness učebňa
 • školský bufet, oddychová zóna
 • plavecký kurz v Chorvátsku
 • pobytový lyžiarsky kurz

KRÚŽKY:

 • mladý účtovník
 • praktikum OMEGA/ALFA
 • praktikum ochrany spotrebiteľa
 • joga
 • Word a Excel v praxi
 • Duke of Edinburgh
 • rýchle prsty

SLOVO UČITEĽA:

„Štúdium na našej škole sa realizuje v štvorročnej a päťročnej bilingválnej forme štúdia. Odborne ťa pripravíme na štúdium na vysokej škole doma alebo v zahraničí, ale aj pre trh práce v oblasti účtovníctva, bankovníctva a ďalších oblastí ekonomiky. Už na škole môžeš získať vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie, ako aj certifikát na používanie ekonomického softvéru ALFA na jednoduché, OMEGA na podvojné účtovníctvo a  OLYMP na mzdy a personalistiku. Bilingválne štúdium ti umožní  získať schopnosť komunikácie v anglickom jazyku na úrovni C1 so zameraním na odborné predmety ako sú jazyková odborná príprava, tovaroznalectvo, ekonomika a podnikanie. Svoje štúdium môžeš profilovať aj sám a vybrať si z voliteľných predmetov (bankovníctvo, cvičná firma, aplikovaná ekonómia, internetový marketing) také, ktoré ťa najviac zaujímajú.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6317 M obchodná akadémia
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)- päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád ekonomiku a chceš sa naučiť účtovníctvo
– neznášaš fyziku a chémiu
– chceš byť kamarát s číslami, angličtinou a ďalšími cudzími jazykmi
– sa zaujímaš o svet obchodu a peňazí
– ťa baví spracovávať informácie na počítači
– ak chceš pomáhať druhým, môžeš sa zapojiť do dobrovoľníckeho programu DofE

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„K prvým pozitívnym objavom na našej obchodke bude isto radosť zo zistenia, že na klávesnici sa nepíše len dvoma prstami, ale čuduj sa svete, ide to všetkými desiatimi. Postupne zistíš, že slovné spojenie MÁ DAŤ a DAL má v účtovníctve úplne iný význam a aj to, že na počítači sa môžeš nielen hrať a chatovať, ale aj tabuľky a grafy vytvárať.  No nie sme suchári, ktorí milujú len čísla. Pod heslom „výlety po celom svete, s našou školou v zime i v lete“ zažiješ nečakané dobrodružstvá na pobreží Jadranu alebo na zjazdovkách našich krásnych slovenských hôr. Projekty ti zase umožnia zatúlať sa do mnohých kútov Európy.“